Ostatní

Germánské umění

GERMÁNSKÉ UMĚNÍ 3. – 7. stol. Germáni se začali formovat při Baltském moři, v jižní Skandinávii a v cípu Německa od Hannoverska k Holštýnsku. V halštatu pronikli hlouběji na jih a v pozdní době laténské(1.stol. př. n. l.) podnikali první vpády na naše území, a to od severu (údolím Zhořecké Nisy a Labe), ovšem jen jako malé vojenské družiny. Teprve v posledním desetiletí […]

číst více

Umělecké směry

do české literatury postupně pronikají moderní proudy evropského umění, prohlubují se spory mezi zastánci společenské odpovědnosti literatury a stoupenci moderních směrů, kteří žádají tvůrčí svobodu. česká literatura je v 90. letech velmi různorodá, souběžně publikuje několik generací (realisté, začínající autoři). ohlas mezi mladými spisovateli vyvolal manifest české moderny (časopis Rozhledy – 1895), který koncipoval J. S. Machar, F. […]

číst více

Test OSN

Charakterizujte východiska realistického přístupu k analýze mezinárodních vztahů; nastiňte jeho vývoj, posuďte jeho relevanci v současných debatách v oboru. Funkce a pravomoci Rady bezpečnosti OSN. Mezinárodní systém; současné rysy jeho vývoje a jejich důsledky Chudoba a nedostatečný rozvoj; přístupy k problému, návrhy řešení, politické cíle Stručně charakterizujte hlavní směry postpozitivis­tického myšlení v mezinárodních vztazích. Co je to systém kolektivní bezpečnosti; co […]

číst více

Bedřich Smetana

(2. 3. 1824 Litomyšl – 12. 5. 1884 Praha) v 6-ti letech vystupoval ve hře na piáno studoval gymnázium v Jihlavě, Plzni, Havlíčkově Brodě, Praze odchází do Prahy, kde se stal soukromým učitelem hudby v rodině hraběte Thuna, i přes málo peněz se dál hudbě věnoval z počátku na něj působila chrámová hudba po té, co se finanční stránka zlepšila, se stal žákem slepého prof. hudby […]

číst více

Romantismus

historicky úzce spjat s revolučním hnutím a sebeuvědoměním jednotlivých národů hledajících svou identitu v dávné historii a lidové kultuře ARCHITEKTURA neogotika vzniká v Anglii- stavba venkovských sídel, londýnský Parlament, Budapešť Eugéne -Emmanuel Viollet-le Duc opravoval například katedrálu Notre-Dame v Paříži, opevnění města Carcassonne SOCHAŘSTVÍ Francois Rude(1784–1855) portrétista, známý jako autor dramatického reliéfu Marsellaisa na Vítězném oblouku v Paříži, sochy Jany […]

číst více

Klasicismus

ve Francii se připravuje revoluce, během ní se hledají vzory Napoleonova doba- EMPÍR Klasicismus je inspirován především obdobím římského císařství ARCHITEKTURA Paříž-kostel sv. Máří Magdaleny- Napoleonem proměněn v Památník Velké armády (- napodobuje řecký chrám), Vítězné oblouky Etoile a Caroussel, Vendomský sloup Staví se první široké a rovné bulváry SOCHAŘSTVÍ Antonio Canova Amor a Psyché, Tři grácie, Hebe […]

číst více

Hudba od nejstarších dob po renezanci

Historické prameny se různí o tom, kdy vznikla hudba. Pokud bychom brali PRAVĚK za začátek „hudby“, datum jejího vzniku by bylo asi 40 000 let př.n.l. Tehdy byl zpěv, tanec, výkřiky, skandování slov kolektivní záležitostí a „hudba“ fungovala jako sdělení. Za první instrumentální projevy člověka lze považovat (dupání, tleskání) ⇒ užití primitivních bicích nástrojů (klacek o kládu, kámen, kosti, […]

číst více

Baroko

(melodicko-harmonický sloh) mohutnost v KM chrám Sv. Jana Køitele vzniklo v 17. stol. v Itálii kladlo dùraz na hlavní melodii (na text) a ostatní hlasy tvořily doprovody FLORENTSKÁ CAMERATA – skupina umělců (básníci, hudebníci, vědci), tato skupina nesouhlasila s renezanční hudbou (všechny hlasy rovnocené, 24,36-ti hlasé; a nebylo rozumìt textu), chtìjí novou hudbu: na 1. místě stojí TEXT na 2. místě stojí RYTMUS na […]

číst více

Historie fotografie v datech

1342 – poprvé popsána CAMERA OBSCURA – přístroj, jímž lze na rovné ploše zachytit obraz skutečnosti. Moderní fotoaparát s ní má mnoho společného. 1646 – objevena LATERNA MAGICA (Athanasius Kircher) 1725 – objevena citlivost na světlo u dusičnanu stříbrného 1777 – C. W. Sheele zjistil, že zčernání chloridu stříbrného na světle je způsobeno vyredukováním kovového stříbra 1802 – CAMERA OBSCURA použita k vykreslení obrazu […]

číst více

Antonín Dvořák

(1841 – 1904) vyrůstal na vesnici v chudých poměrech v 16-ti letech varhanická škola v Praze violista v kapele, pozeději v Prozatimním divadle r. 1874 se stal varhaníkem v chrámu sv. Vojtěcha v Praze od 20 let komponoval ve 32 letech první úspěchy oženil se se sborovou pěvkyní, získal stypendium → lepší postavení → světový úspěch v r. 1890 získal čestný doktorát na Cambritské univerzitě v r. 1891 získal čestná doktorát […]

číst více