Historie fotografie v datech

1342 – poprvé popsána CAMERA OBSCURA – přístroj, jímž lze na rovné ploše zachytit obraz skutečnosti. Moderní fotoaparát s ní má mnoho společného.

1646 – objevena LATERNA MAGICA (Athanasius Kircher)

1725 – objevena citlivost na světlo u dusičnanu stříbrného

1777 – C. W. Sheele zjistil, že zčernání chloridu stříbrného na světle je způsobeno vyredukováním kovového stříbra

1802 – CAMERA OBSCURA použita k vykreslení obrazu

1816 – J. N. Niepce objevil citlivost na světlo u asfaltové vrstvy nanesené na kovovou desku

1819 – objevena schopnost thiosíranu sodného rozpouštět chlorid stříbrný

1826 – první foto pomocí citlivého asfaltu (Niepce)

1835 – 37 – popsána daguerrotypie – exponování na postříbřenou destičku vystavenou účinkům jodových par, později vyvolání rtuťovými parami

1839 – přímá fotografie na citlivý papír, název fotografie (J. Herschel)

1840 – objeven účinek bromu na zcitlivění – nový světelný objektiv

1891 – fotografický přístroj s výměnnými objektivy

1855 – objeveny principy pro aditivní barevnou fotografii (J. S. Maxwell)

1859 – umělé osvětlení pomocí hořčíku

1865 – pozitivní papíry s jednou kolódiovou vrstvou

1871 – použita želatina do citlivé vrstvy

1892 – izolační vrstva pro snížení halace

1902 – vypočítán objektiv Tessar

1907 – Fa Lumiér prodává první barevné materiály

1908 – patent pro barevnou fotografii (3 vrstvy na různé barvy)

1935 – barevný inverzní film

1947 – okamžitá fotografie – POLAROID

1948 – objeven princip holografie

1963 – barevná okamžitá fotografie

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.