Německá klasická filozofie, zejm. filozofie činu, identity a něm.roman.

 • vrchol filozofie té doby
 • v 18 a 19 století
 • začíná Imanuelem Kantem
 • dvě skupiny:

1. idealisté

 • Goethe, Schiller, Herder, Schelling, Fichte, Hegel

2. materialisté

 • Feurbach, Marx

ad 1.IDEALISTÉ

J.W.Goethe

 • dvojdílná dramatická báseň Faust
 • vychází ze Spinozy—panteismus
 • řeší ontologické otázky
 • zajímavý pohled na postavu Ďábla-postava záporná a nutí člověka se rozvíjet
 • gnozeologické otázky-Má člověk právo poznávat?
 • etické otázky
 • otázka hledání smyslu života
 • Faust pomáhal ostatním lidem—tím nepropadl peklu

F.Schiller

 • Kanntův žák
 • otázky estetické

J.G.Herder

 • ovlivnil České národní obrození
 • vzorem Jungmanovské generace
 • předpokládal,že zbytky mýtu jsou ústní lidová slovesnost
 • autorem historického pojetí vývoje společnosti
 • předpokládal, že společnost a člověk se vyvíjí podle plánu

J.G.Fichte

 • fillozof činu
 • na počátku byl aktivní, tvořivý princip JÁ
 • JÁ si tvoří podvědomě své okolí-NEJÁ
 • NEJÁ se staví proti JÁ—JÁ se zdokonaluje
 • „JÁ se klade jako určené skrze NEJÁ“
 • počátky odcizení

Schelling

 • filozof identity
 • duch a příroda byly původně identické, později se duch vyčlenil z přírody

G.W.F.Hegel

 • oficiálním filozofem Pruska
 • dílo Fenomenologie ducha
 • rozpracoval dialektiku do tří stupňů—Hegelovská triáda
 • negace, negace
 • jednota a boj protikladů
 1. teze-tvrzení
 2. antiteze-protiklad
 3. synteze-vznik nové jednoty, která sloučí protiklady
 • podle těchto pravidel se člověk vyvíjí
 • objektivní idealista
 • existuje absolutní idea-světový duch-duch veškerého světa-podléhá dialekt.vývoji

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.