ČNB

Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu.

Bankovní systém ČR

Do roku 1990 byl u nás bankovní sektor jednoúrovňový a výrazným monopolem Státní banky Československé

V roce 1990 vzniká v ČR dvouúrovňový bankovní systém:

  • Centrální banky ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt
  • Obchodní banky – podnikatelské subjekty

Centrální banka – ČNB

Centrální banky (jinak také ústřední, cedulová, emisní apod.) se v ČR nazývá Česká národní banka,má sídlo v Praze, jejím nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem.

Základní úkony ČNB:

  • určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku
  • sleduje množství peněz v oběhu, emituje ( vydává ) nové peníze a opotřebované nebo neplatné peníze stahuje z oběhu
  • dohlíží na činnost obchodních bank ( kontrolní funkce ),poskytuje bankám úvěry a ukládá jejich depozita (banka bank )
  • vede účty státního rozpočtu
  • spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizích
  • obchoduje s cennými papíry (především státními )
  • sleduje a analyzuje množství peněz v oběhu i vývoj všech makroekonomických veličin

Účinnost měnové politiky ČNB je přímo úměrná její nezávislosti na vládě. Má-li banka plnou moc k vytyčení a provádění měnové politiky,má i plnou odpovědnost za její úspěšnost

Nástroje ČNB

Diskont – je to základní úroková sazba v ekonomice. Je to nejnižší úroková sazba,proto v praxi obchodní banky nedostávají úvěr od ČNB přímo za diskontní sazbu ( 4%),ale za sazbu repo (5%) nebo lombardní (6%),které jsou vyšší.

Repo sazba – je úroková sazba ČNB pro reeskont směnek. Obchodní banky eskontují směnky od klientů.pokud však banka potřebuje peníze,může tuto směnku reeskontovat,tedy prodat ČNB. Repo sazba se také označuje jako refinanční sazba a je nejběžnější úrokovou sazbou ve vztahu ČNB k obchodním bankám. Repo sazba je vyšší než diskont.

Lombardní sazba – je úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů

Povinné minimální rezervy (PMR) – ČNB předepisuje obchodním bankám určité procento vkladů,které si musí u ní bezúročně uložit ve formě PMR.

Pravidla likvidity – ČNB určuje bankám, jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy.

Krátkodobé úvěry musí být kryty krátkodobými zdroji a dlouhodobé úvěry dlouhodobými zdroji.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Operace na volném trhu – ČNB obchoduje s cennými papíry na burze a tím zvyšuje či snižuje množství peněz v oběhu. Zisk nebo ztráta z uvedených operací je pro ČNB druhotným produktem. ČNB není podnikatelský subjekt a má jiné cíle.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.