1. světová válka

 • Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda (Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci – Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko)

Příčiny:

 • déle převládající neshody, mocensko-politické vztahy hodně utrpěly
 • střet velmocí s demokratickou tradicí X monarchistickým a teokratickým režimům (výjimka Rusko – bez demokratických zá­sad)

Cíle:

 • Německo: – agresivní snaha o nové dělení světa ( snaho stř.,vých.,ji­hových, obl.)
 • Rakousko-Uhersko: – expanze na Balkán, ukončení vnitřních (rozkladných) problémů
 • Francie: – chce zpět Lotrinsko, Alsasko a zachování svého koloniálního panství
 • Srbsko: – obhájení nezávislosti Balkánu
 • Rusko: – Požadavky území (Haliče, Slezska, Balkánu)+moc mezi Černým a Středozemním mořem, vyhnat němce z Polska a Ukrajiny
 • Británie: – Udržet imperiální državy, vytlačit německo ze svět. obchodu (hlavně Blízký Východ) a obsadit Něm. kolonie.
 • USA: – ochrana světové demokracie, pomoc sebeurčení národů a uspořádání v Evropy

Proti válce – potlačované a nerovnoprávné národy (Češi, Poláci, Slováci), někteří socialisté

Neutrální – Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozem. Špaň. Švýcarsko. Albánie ( zpočátku i USA)

Záminky – atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu

Charakter války:

 • poprvé střety miliónových armád v celosvět. měřítku, nacionální nesnášenlivost,
 • těžiště války v Evropě ⇒ zpustošená země + oslabení vlivu v koloniích ⇒ prospěch pro USA a Japonsko ⇒ konec mocenského postavení Evropy
 • Změna z původního plánu bleskové války na zákopovou a dále i týlovou ⇒ militarizace ekonomiky + morální devastace( vojáků i civilního obyv. )
 • Dobyvačná válka o znovu přerozdělení světa

4 fáze války:

 • od srpna do prosince 1914 – útočné vojenské operace
 • 1915–1916 – zákopová válka, militarizace ekonomiky, povinná vojenská služba
 • 1917–1918 – období celkové vyčerpanosti – nejsou ani lidské ani surovinové zdroje, protesty civilistů, ekonomický i hospodářský ú­padek
 • březen – listopad 1918 převaha dohody díky vstupu USA ⇒ kapitulace ÚM

4 hlavní válčiště:

 • Srbská fronta – Balkán
 • Západní fronta – Francie
 • Východní fronta – Rusko
 • Italská Fronta – Italské bojiště

PRŮBĚH VÁLKY

 • po atentátu – ultimátum (většina bodů splněna, přesto ult. nebylo nepřijato)
 • 28.7.1914 R-U vyhlásilo válku Srbsku + vstup hlavních velmocí do války
 • Rusko – mobilizace, 30.7. – vyhlášena pomoc Srbům
 • 3.8. – vyhlášena válka Francii, Británie vyhlásila válku Německu
 • listopad 1914 vstup Turecka na stranu ÚM

Schliefeldův plán

 • začátek r. 1905 – blesková válka
 • rychlé zabrání Francie, poté vše na Rusko, nakonec izolace Anglie a následná porážka Angl.

Útok na Francii

 • z počátku úspěchy rychlý postup přes Belgii, dosáhnuty brány Paříže – 5.9.1914, poté
 • úspěch spojeneckých vojsk ⇒ zatlačení Němců a konec bleskové války
 • Erichova strategie – snaha o pohyb a obklíčení nepřítele – směrem ke kanálu La

Manche – tzv. běh k moři

 • Němci zabraly Antverpy ⇒ pokus o další postup – Flanderská bitva – neúspěšná, později i neúspěch spojenců
 • Dva neúspěšné pokusy o rychlou rsp. pohybovou válku vedly k válce zákopové (vyčkávací = poziční)
 • Zákopy trvaly dlouhou dobu, posuny byly minimální, radikálnější změna až přelom 1915–1916 – pokus o námořní blokádu zásobování ⇒ velké nedostatky v zásobování na frontách I ve vnitrozemí
 • Březen 1915 – útok Francie (v Champagni), duben – německý útok ⇒ bitva u Yper (poprvé plyny – 15000 mrtvých mužů)
 • 1916 – vyvrcholení bojů únor – září bitva u Verdunu (600 000 mrtvých, Francouzsko-Britská vojska se ubránila)
 • Bitva na řece Sommě – neúspěch spojenců, hazardování s lidskými životy, použity britské tanky

Balkánská Fronta

 • boj R-U se Srby a Černou Horou – neúspěch Rak., později vstup Bulharska na stranu ÚM (září 1915)
 • snaho dohody o Dardeny ( chtěli zásobovat Rusko) ⇒ gollipolská operace ( Úm – podporovaná Tureckem X dohodě)
 • 1918 ofenzíva dohody ⇒ příměří v Soluni – 29.9.
 • Rusko X Něm bitva u Tannenbergu ⇒ Rusko poraženo
 • Rusko X R-U – úspěch Rusů (dosáhli Karpat)
 • Vstup Turecka(1914) ⇒ další 3 fronty kavkazská, mezopotamská, a syrsko-palestinská
 • Říjen 1918 – Turecko donuceno ke kapitulaci
 • 1915 – silný útok na Rusko R-U pomohlo Něm. ⇒ Rusové zatlačeni,
 • 1916– reorganizace rus. arm. Tlak na Něm a R-U, neúspěšný.
 • Rusové odolávali až do revoluce 1917

Italská fronta

 • 1915 Itálie opouští trojspolek ⇒ na straně dohody.
 • Něm a R-U z počátku úspěšná obrana, do r. 1918 pouze 18 km postup It., pomoc Britů a Franc – úspěch dosažení a stabilizace Piavy
 • Podzim 1918 – útok R-U na Piavě – neúspěch ⇒ tlak dohody ⇒ kapitulace – Karel abdikoval 11.11.

Válka na moři

 • nadvláda námořních velmocí (Angl. Francie)
 • Sev. moře bitva u Jakutska – vítězství Anglie, to zůstalo po celou dobu I přes ponorkovou válku
 • pokusy o mír neúspěšné, Něnci chtějí být vítězi a dohoda zničit němce
 • R-U má problémi(rozpad monarchie), chce mír, tajná jednání s dohodou, nakonec přijat Wilsonův mír bez vítěze ⇒ ch8p8n jako kapitulace ⇒ osvobozenecké akce
 • Rusko – 1917 svržení cara = únorová rev. ⇒ dvojvládí, pokračování ve válce + naděje bolševiků – Lenin, pokus o voj. diktaturu ⇒ puč ⇒ velká soc. říjnová rev.
 • Závěrem války(duben 1917) vstup USA do války(odpověď na Něm. ponorkovou válku)
 • Němci na Hinderburgově linii, duben 1917 Brit. útok neůspěch, pak velká a častá něm ofenzíva, ta také neúspěšná(už pomoc USA), pak velký útok dohody ⇒ bitva na řece Marně ⇒ němci donuceni kapitulovat

Výsledky války

 • otřesení demokracie, sociální i nacionální radikalismus, pokusy o bolševický převrat(Něm. Maď., Bulh.)
 • zánik 4 monarchií, vznik nástupnických států,
 • červenec 1917 – Čsl v r. 1919 připojena Podkarp. Rus
 • hlavní vítěz USA – zisky z vývozu, zlepšení ekonomiky, nebyli zasáhlé válkou

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.