Světová próza 1. pol. 20. stol.

 • ovlivněna světovými válkami; změny ekonomické, politické i sociální; dále Pokračuje realistický přístup a rozvíjí se moderní experimentální próza (Proust, Joyce, Kafka)

AMERICKÁ LITERATURA – někteří poukazovali na „americký sen“; prostředí kabaretů, bohatých lidí; výrazný motiv „ztracené generace“ (pocity nezakotvenosti, opuštěnosti, ztracení, nejsou schopni se přizpůsobit)

Ernest Hemingway – pomaturitně nastoupil jako dobrovolník do první světové; zůstává v Evropě jako dopisovatel několika periodik; setkával se s avantgardní spol.; postupné vrcholení depresí à sebevražda v r. 61; telegrafický styl (bez detailů, jen to nejdůležitější); metoda ledovce (uvádí své znalosti ve značně zjednodušené a zkomprimované verzi);

 • Román: „Sbohem armádo“ – je psán ich-formou; ofenzíva proti Rakušanůmàzraněnàdo nemocnice v Miláněàvztah se sestrouàdovolená zrušenaàzpět na frontěàústup (i se sanitkami)àpro­blémyàútěk do Švýcaràjeho přítelkyně rodí mrtvé dítěàkomplikace a sama umírá (odsuzuje válku)
 • Román: „Komu zvoní hrana“ – osudová láska na pozadí válečných událostí občanské války ve Španělsku; zachycení tří dnů ze života učitele angličtiny; měl vyhodit mostàpodaří se, ale umírá
 • Novela: „Stařec a moře“ – nemůže nic chytit a vyplouvá hlouběji na mořeàboj s velkou rybou (tří denní)àcestou zpátky je ryba ohlodána žraloky (sice vyhrál, ale nic mu nezůstalo)

John Dos Passos

– největší experimentátor americké meziválečné prózy; trilogie „USA“ – zachycení období 20tých let v Americe

Henry Miller

– „Obratník Raka“ – vyšel v Paříži, protože Amerika je puritánská; velká spousta čtenářů dílo odmítá; popisuje vlastní zážitky z pobytu v Paříži; chtěl se tam stát spisovatelemànějak se to nedaříàžije po kamarádech (přežívá)àhladový život (spousta žen a volné řazení historek); úvahové i básnické pasáže; popisuje pohlavní akty…pobuřuje veřejnost

ANGLICKÁ LITERATURA – vzniká fantasy a sci-fi literatura

J. R. R. Tolkien

 • narodil se v jižní Africe; žije a studuje v Anglii; učí na Oxfordu jazyky (anglosaština, norština, dánština, švédština); fantasy
 • „Hobit“, trilogie „Pán prstenů“, „Sillmarilion“…tvo­ří ucelenou prehistorii Země (ale nikdy to neřekl otevřeně) – mýtycky

Herbert Georgie Wells

 • technická a sociální utopie; „Stroj času“ – dostáváme se nejdál v historii literatury, „Neviditelný“, „Válka světů“

George Orwell

 • novinář; je pesimističtější než Wells; „Farma zvířat“, „1984“ – děj v Oceánii; totalitní vláda a despocie; vizionářské zachycení totalitních systémů
 • Detektivky – Robert Liuse Stvenson – „Neobyčejné příhody Dr. Jekylla a pana Hyda“

Artur Conan Doyle

 • příběhy Sherlocka Holmese „Pes baskervilský“

Agatha Christie

 • první dáma zločinu; Herkule Poirote; více jak 90knih; „Vražda v Orient expresu“, „Vraždy podle abecedy“

James Joyce

 • velký experimentátor; uměl 19 jazyků
 • „Odysseus“ – román; zachycuje 24hodin života irského žida Leopolda Blouma; toulá se po městě; má tři části; v poslední ho veze jeho syn domů; končí 40ti stránkovým snem jeho ženy (bez interpunkce=jednou větou jako Hrabal

Virginie Woolfová

 • impresionistické vjemy; detailní popisy, proud vědomí; odkazy na jiná kulturní odvětví; romány: „Paní Dallowayová“, „Orgando“ – proměna muže v emancipovanou­ ženu

FRANCOUZSKÁ LITERATURA

Anatol France

– humanista a nositel Nobelovy ceny; navazoval na osvícenství;

 • „Ostrov tučňáků“ alegoricko satirický román; skládá se z 8 knih; misionář pokřtí tučňákyàdostávají se do lidské společnosti (podobnosti s lidskou historií- Johanka z Arku, Karel Veliký, Napoleon…)pozměnil jen jména; dovádí dějiny až do současnosti;

Romain Rolland

 • nositel Nobelovy ceny; prozaik, dramatik; napsal 10div. Her z Velké francouzské revoluce;
 • Novela:“Petr a Lucie“- milostný román z období první světové války; zachycuje 2měsíce jejich vztahu až po jejich smrt v kostele (bomba)

Marcel Proust

 • „Hledání ztraceného času“ přerušil všechny vztahy, aby mohl napsat tento román (vnitřní monology, ich-forma, záznam lidské spol poč. 20. stol.)

Andre Gide

 • „Penězokazi“ z měšťanského prostředí; pomocí 3hrdinů nahlíží do 3rodin (všechny řeší konflikt); román v románě= muž píšící román (příběh + příběh spisovatele)

Henry Barbusse

 • dobrovolně vstoupil do války (nadšen)à zjišťuje realitu a píše do fr. Deníku dopisyà román v dopisech „Oheň“- odpor k válce, lítost nad lidmi; nastoluje otázku, že na obou stranách trpí lidé (kvůli vůli vyšších)

RUSKÁ LITERATURA – kvalitní literatura vzniká v exilu (komunisti);

Maxim Gorkij

 • oficiální autor; publikoval v exilu; „Matka“- proces přerodu mladého dělníka v revolucionáře; bývá dezinterpretován komunistickými kritiky; hl. hrdinové jsou vesničtí, drsní, nepřístupní

Michail Šolochov

 • novela „Osud člověka“ bývalý válečný hrdina vypráví své zážitky z války; o zajetí nacisty a o tom, jak dělal řidiče…jak se vyhýbal nebezpečí…; dožil se konce války, ale jeho rodina zahynula

NĚMECKÁ LITERATURA

Heinrich Mann

– s mladou manželkou opouští Německo; ve světě není tak známý jako jeho bratr;

 • „Profesor neřád“- profesor na gymnáziu velice nepříjemnýàzamiluje se do barové zpěvačkyàvezme si ji a změní se: u něho se konají pitky…àje společensky odsouzen, udán a zatknut

Erich Maria Remargue

– jeho knihy páleny (proti nacizmu); „Na západní frontě klid“, „Čas žít, čas umírat“, „Miluj bližního svého“

Thomas Mann

– nositel Nobelovy ceny; román „Buddenbrookovi“ rod obchodníků…

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.