Romantismus ve světové a české literatuře

 • odvozeno od slova romantique=nes­kutečný jako v románu(dobro­družný…)
 • původně jakékoliv prozaické dílo psáno hovorovým jazykem(jakýmkoliv jazykem mimo latiny)
 • umělecký směr, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí
 • jeden z hlavních směrů 19. století
 • uplatnění tvůrčí svobody umělce, proti racionalismu stavěl na citu, vášni, fantazii a vůli
 • vyzdvihoval hodnoty středověku, opravdovost, zdůrazňoval konkrétního jedince
 • na síle nabývají směry nacionalismu a liberalismu

Hlavní znaky romantismu

 • Individualismus, subjektivismus a modernismus
 • Romantický hrdina: cítí nějaký rozpor, zdroj konfliktu(uvědomuje si, že je v rozporu), chce změnit společnost, uniká z civilizace, ze společnosti, utíká do přírody(zpočátku mu rozumí, ale postupně mu přestává rozumět), příroda dokresluje pocity, je ideální ve srovnání s ostatním světem, romantický hrdina touží po úplné lásce, cítí nemožnost takovou lásku získat(vybere si ideál, který není dosažitelný), získává pocit, že ideál není
 • Další zdroje konfliktu: hrdina miluje nešťastně, zamilovává se do vdaných žen, žena i přesto, že může cítit k hrdinovi lásku, neodchází z manželství, hrdinové často páchají sebevraždu, hrdina bývá z vysoce postavených míst, nebo básník – student, sváděním žen se baví, hrdina může být společenským vyděděncem(cikáni, loupežníci…), nebo může být společností nedoceněný, je arogantní, pesimistický, egoistický, velice chytrý, dokáže být vtipný, často se stává revolucionářem(boje na barikádách)
 • Témata z minulosti, u autorů je oblíbený středověk, spisovatelé, básníci, prozaici – důraz na národ, na národní jazyk, spisovatelé nechtějí napodobovat klasicismus, chtějí vytvářet nové estetické hodnoty, často se směšují žánry
 • Povídka se dramatizuje(svoboda tvorby – zásada), poezie se snaží navazovat na hudebnost
 • Do popředí se dostávají anglické prvky(záliba v přírodě – různá jezírka). Lednice – minarety, volně rostoucí stromy – exotika, Janův hrad – autoři chtěli šokovat(harmonie kontrastů), zobrazování ošklivosti(oš­klivost je krása), autoři nezobrazovali skutečnost takovou jaká je
 • Přírodní motivy, žánry: Kombinování žánrů – lyrické drama, nejrozšířenější poezie – lyricko-epická, hlavní hrdina je často spojován s autorem
 • X realisté(objek­tivní, reálné zobrazení)

NĚMECKÁ LITERATURA

 • zájem o minulost, silné náboženské zobrazení až mystické

Novalis (Pseudonym)

Dílo: Hymny noci

 • sbírka básní s motivy ztracené lásky, kontrasty dne a noci…, touha po smrti, postava potulného básníka – hledá modrý květ – svoboda v tvorbě(smysl života)

Jacob A Vilhelm Grimmové

 • sbírali lidovou slovesnost a zabývali se germánskou mytologií
 • vytvářeli pohádky, které měly mít výchovnou funkci

Pohádky: Vlk a sedm kůzlátek, 3 muži v lese, Červená Karkulka, Zlatovláska, Sněhurka, Princezna se zlatou hvězdou

Heinrich Heine

Dílo: Kniha písní

 • básnická sbírka, nejznámější skladba Lorelei – v podstatě balada
 • Lorelei je krásná panna vábící plavce na pevninu, kde nakonec zemřou

ANGLICKÁ LITERATURA

George Gordon Byron

Dílo: Childe Haroldova pouť

 • moderní epos
 • obsahuje autobiografické prvky
 • hlavní hrdina putuje po Evropě(hlavně do Řecka), obdiv minulosti a přírody, protest proti nesvobodě

  Džaur, Korzár, Lara

 • romantické básnické povídky

  Manfred, Kain

 • filozofická veršovaná dramata

Poznámky: Byronismus – odrůda romantismu, je charakteristický sporem hrdiny se světem, osamoceným bojem za svobodu proti tyranům, světobolem Byronská povídka – je veršovaný lyricko-epický útvar. Děj má prvky lyriky, reflexe, popisu. Přírodní scenérie, tajuplné prostředí. Hrdinové se bouří proti světu, tyranii, konvencím.

Percy Bysshe Shelley

Dílo: Odpoutaný Prométheus

 • lyrické básnické drama

Poznámka: Titanismus – hrdý vzdor proti Bohu, osudu a moci, kontrast lidské a božské tyranie, víra v konečné vítězství dobra

Walter Scott

 • básník, sběratel skotských balad, prozaik
 • zakladatel historické beletrie

Dílo: Ivanhoe

 • z anglické historie(12. st.)
 • napětí, milostná tématika, atmosféra hrdinství

Waverley

Pirát

Quentin Durward

FRANCOUZSKÁ LITERATURA

Francois René de Chateaubriand

Dílo: Atala

 • básnická povídka, návrat ke křesťanství a mystice
 • prostředí exotické americké přírody
 • příběh nešťastné lásky Indiána Šakty a dívky Ataly
 • biblický patos, zvukomalebnost

Victor Hugo

 • básník, dramatik, prozaik

Díla: Legenda věků

 • trojdílný básnický cyklus, vznikl ve vyhnanství
 • obraz vývoje lidstva k humanitě
 • motivy měšťanské lásky
 • vliv na Vrchlického a Machara

Chrám Matky boží v Paříži

 • próza, román
 • kontrast krásy a ošklivosti, dramatický dějový spád
 • osudový vztah ohyzdného Quasimoda a krásné Esmeraldy(čtenářský deník!)

Bídníci

 • rozsáhlá románová skladba líčí osudy uprchlého trestance Jeana Valjeana

Stendhal

 • přechod mezi romantismem a realismem
 • psychologická próza
 • 1. román – Arvens

Dílo: Červený a černý

 • Příběh Juliena Sorela(ctižádos­tivý, snaživý…)
 • Vyniká ve společnosti i cestou pokrytectví a přetvářek
 • Barvy symbolizují revoluci a despotismus
 • Psychologicky laděný román, používá monolog

Kartouza parmská

 • román o mladém šlechtici, jehož ideál nedojde naplnění
 • dějiště v Itálii a v bitvě u Waterloo
 • intriky, pokrytectví, tragický konec

Poznámka:

nebyl pochopen, jeho knihy se začali číst až ke konci 19.století

Alfréd de Musset

Dílo: Zpověď dítěte svého věku

 • intimní a generační román s autobiografickými rysy

  Se srdcem divno hrát

 • drama, lyrická atmosféra

ITALSKÁ LITERATURA

Giacomo Leopardi

Dílo:

Zpěvy

 • romantismus, prvky klasicismu

Alessandro Manzoni

Dílo: Snoubenci

 • romantismus s prvky realismu

LITERATURA USA

Edgar Allan Poe

 • básník, prozaik

Dílo: Havran

 • básnická skladba s tématem smrti mladé dívky
 • krása, láska v protikladu s úzkosti ze života a smrti

Vraždy v ulici Morque

 • próza
 • detektivní povídka

Jáma a kyvadlo

 • hororové povídky, hrůzostrašné příběhy s motivy zániku a smrti

Henry Wadsworth Longfellow

Dílo: Píseň o Hiawathovi

 • čerpá ze starých indiánských pověstí

RUSKÁ LITERATURA

 • Prolínání romantismu a realismu

Alexandr Sergejevič Puškin

 • básník, romantik, dramatik

Dílo: Evžen Oněgin

 • filozoficko-společenský a zároveň milostný veršovaný román
 • pocity – „zbytečného člověka“
 • Hlavním hrdinou je šlechtic plný předsevzetí a úmyslů
 • Není schopen je uskutečnit
 • Ztrácí smysl života

Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána

 • lyricko-epické skladby, inspirovány divokou přírodou

Kapitánská dcerka

 • historická próza

Piková dáma

 • povídka

Boris Godunov

 • historické drama

Michail Jurjevič Lermontov

 • básník, prozaik a dramatik

Díla: Démon

 • romantická básnická povídka s filozofickou úvahou o dobru a zlu
 • Démon – zavřen Bohem pro vzpouru, odsouzen k věčné samotě, ale démon se zamiluje do pozemské dívky Tamary, prohrává
 • Zlo se rodí z bezmocnosti dobra

Hrdina naší doby

 • postava „zbytečného člověka“
 • mladý aristokrat Pečorin – vyděděnec z vlastní vůle, hledá smysl života

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Dílo: Taras Bulba Revizor – satirická komedie

Mrtvé duše

POLSKÁ LITERATURA

Adam Mickiewicz

Díla: Konrád Wallenrod

 • hrdina, který se zřekl osobního štěstí, jen aby mohl prospět vlasti
 • historická povídka

Pan Tadeáš

 • o nepřátelství dvou zemanských rodin
 • rozsáhlý epos

MAĎARSKÁ LITERATURA

Sándor Petofi

 • básník, lyrik
 • psal vlasteneckou poezii, revoluční a milostnou
 • padl v revoluci

SLOVANSKÁ LITERATURA

Ludovít Štúr

 • položil základy spisovné slovenštiny a volal po vlastní slovenské kultuře
 • nejdůležitější je jazyk

Dílo: Náuka reči slovanskej – vytvořil první novodobou gramatiku slovenštiny

Michal Miloslav Hodža

Jozef Miloslav Hurban

 • Básník a autor historických novel a satir, zakladatel časopisu – Slovenské pohĺady

Dílo: Olejkár

(Samo Chalupka , Janko Král, Ján Botto, Andrej Sladkovič, Jan Kalinčiak)

ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

 • vyvrcholení procesu národního obrození v letech 1830–1848
 • dochází k rozkvětu poezie, venkovské prózy, satiry, publicistiky a divadla

Karel Hynek Mácha

(1810–1836)

 • nejvýznamnější a nejdůležitější básník českého romantismu
 • básník, prozaik, divadelní ochotník
 • studoval práva a filozofii v Praze, krátce byl advokátním praktikantem v Litoměřicích
 • hodně četl a cestoval, utíká do přírody, kde má klid, velice rád maloval a kreslil
 • zamiluje se do Eleonory Šimkové, ale těsně před sňatkem umírá
 • odhaluje dvojí tvář Prahy – bohatou a chudou
 • jeho postava byla tajuplná – měl dlouhé vlasy a plnovous

Dílo: Máj

 • lyricko-epická báseň, vrchol jeho tvorby, základní dílo moderní české poezie
 • krajina- pod Bezdězem, Máchovo jezero…
 • skladba postihuje rozpor mezi životem a smrtí, nesmrtelností a vědomím zániku
 • postava Viléma – typicky romantická, vyřazen ze společnosti(vyhnán otcem, stane se vůdcem loupežníků). Mstí se otci za svedení své milé a jako otcovrah je odsouzen k smrti.

Máj obsahuje 4 zpěvy:

1. zpěv – obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie
2. zpěv – znázornění času – věčnost přírody, doba do popravy, Vilém přemýšlí nad životem
3. zpěv – vrchol básně, krása přírody X lidský osud, vyznání lásky k rodné zemi, země je jediná jistota: kolébka, hrob, matka, vlast, vzpomínka na dětství – nejkrásnější období života
4. zpěv – závěr, básníkovo ztotožnění se svým hrdinou i poutníkem, který se po letech vrací na popraviště

Dvě intermezza:

1. půlnoční popraviště
2. obraz horské přírody

Poznámky:

 • používá rytmu – JAMB, jednoslabičná slova na konci veršů, poloveršů
 • volí dynamická slovesa – napětí, zvukomalebnost, pauzy, pomlky, nedokončené věty, nezvyklé přívlastky, používá oxymórony
 • prolog – vyznává vlastenectví, dedikace – věnování
 • kompozice – kontrast – vrchol, gradace – klesání
 • nebyl pochopen

Pouť krakonošská

 • básnická próza, obraz přírody

Křivoklad

 • 1. díl zamýšlené tetralogie Kat (dalšími částmi měly být: Valdek, Vyšehrad, Karlštejn)

Cikáni

 • román popisující život na pokraji společnosti
 • rozpor skutečnosti a snu, realistická kresba postav, romantické tragické zápletky, popisuje život vyděděnců

Obrazy ze života mého

 • povídky s autobiografickými prvky
 • 2 povídky- večer na Bezdězu a Márinka

Karel Sabina

 • 1. obdivovatel Karla Hynka Máchy
 • básník, prozaik, liberalista, literární historik a politik
 • napsal libreta k Smetanovým operám(Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách…)
 • přidal se k radikální skupině, revolucionář v protihabsburském povstání
 • byl odsouzen na smrt, nakonec dostal 8 let vězení, musel se stát donašečem tajné policii

Dílo: Máchův EPIGON

 • napodobování Máchy, pokračování, nikdy nedosáhl kvality Máchy

Na poušti

 • román, pražská inteligence

Oživené hroby

 • román s autobiografickými prvky
 • obraz života a osudů několika politických vězňů

Úvod povahopisný

 • teoretické dílo o K.H.M.

Václav Bolemír Nebeský

 • světobol, melancholie
 • přítel Boženy Němcové

Josef Václav Frič

 • revolucionář, účastnil se bojů na barikádách, byl vypovězen z Čech
 • radikální politik, novinář, dramatik a překladatel

Dílo: Paměti

 • čtyřdílné, nedokončené svědectví o jeho mládí a hlavně o revolučních le­tech

Písně z Bašty

 • napsal v emigraci

“Prokop Chocholoušek**

 • psal historickou prózu

Poznámka:

 • satira: Josef Canger – Den v Kocourkově- kritika maloměsta, František Jaromír Rubeš – kritika města i vesnice, motiv pouti(Pan Amanuensis)

“Josef Kajetán Tyl**

(1808–1856)

 • studoval gymnázium v HK, byl ovlivněn V.K.Klicperou, studuje filozofii
 • přidal se ke kočovné společnosti(2 roky)
 • od roku 1842 vede představení v pražské Růžové ulici
 • je redaktorem časopisů: Květy české, Pražský posel
 • 1848 – revoluce – byl poslancem říšského sněmu, člen Národního výboru

Dílo: Povídky o umělcích

 • ztroskotanci, kteří hledají štěstí

  Rozervanec

 • povídka o Máchovi
 • zesměšňoval jeho osobu, vydal po Máchově smrti

  Poslední Čech

 • novela, rozměrná próza situovaná do šlechtického prostředí
 • setkala se s ostrou kritikou K. H. Borovského- věta: „Kéž by mu to vlastenčení s úst do rukou ráčilo přejít.“
 • Tyl se snažil získat šlechtu pro národní myšlenky
 • Vyzdvihoval češství – věta: „Já jsem Čech a kdo je víc?“

Divadelní hry

 • týkaly se jeho současnosti
 • měly převychovat

Dílo: Pražský Flamendr

Paličova dcera – sociální tématika

Bankrotář

Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka

 • kritika pražských měšťáků
 • ve Fidlovačce po prvé zazněla píseň (zhudebněná F. Škroupem)- Kde domov můj, která se později stala národní hymnou(1918)

Strakonický dudák

 • dramatická báchorka, příběh dudáka Švandy, který je ztělesněním talentovaného, citlivého člověka, podléhajícího touze po bohatství a slávě v cizině
 • cíl: vychovat diváka, varuje před přílišnou touhou po penězích

Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění, Lesní panna – pohádkové hry

Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři

 • 1. sociální drama, vzpoura havířů kolem 15.st.
 • upozorňoval na bídu

Jan Žižka aneb bitva u Sudoměře

 • ideály revoluce
 • historické nepřesnosti
 • upozorňuje na sílu národa

Jan Hus
Krvavé křtiny

Drahomíra a její synové

Karel Jaromír Erben

(1811–1870)

 • narodil se v Miletíně
 • historik, právník, archivář, básník, sběratel lidové slovesnosti, překladatel
 • studoval filozofii(seznámil se s Máchou), měl vliv na Palackého
 • spolupracuje na vedení Květů
 • stal se archivářem města Prahy
 • inspirovala ho lidová slovesnost, snažil se ji i rekonstruovat

Dílo: Prostonárodní české písně a říkadla

 • 2 200 českých národních písní s komentáři

  Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních

 • některé pohádky zlidověly(např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska)

Kytice

 • 13 básní(starší vydání+6 písní)
 • Balady – 2 básně(Mateří­douška, úvodní a závěrečná věštkyně)
 • Základ – české báje – zveršoval
 • Nešlo mu o zobrazení jeho života
 • Není pro něj důležitý čas ani prostředí
 • Důležitý je dramatický konflikt, důležité jsou mezilidské vztahy, vina a odpuštění, postava se chce vzbouřit – následuje trest(trest – přichází vždy!)
 • Zájem o ženskou problematiku(matka, dcera, vdova…), nejdramatičtější je konflikt matky a dcery
 • Boj člověka s přírodou a nadpřirozenými silami

Jednotlivé básně: např.: Poklad, Polednice, Vodník, Záhořovo lože…

 • používá: přímou řeč – napětí, neslovesné věty, zvukomalba, zdrobněliny
 • forma: balada, jednoduchý a pravidelný rým(daktyl, trochej), krátké verše, úvahové otázky, monolog, rychlý děj a spád
 • vliv na: Nerudu, Vrchlického, Bezruče, Wolkera, Mánesa, Dvořáka, Semafor, kino…

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.