Nižší rostliny (thallobionta)

podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY ( Protobionta)

oddělení: Ruduchy ( Rhodophyta)

oddělení: Hnědé řasy ( Chromophyta)

třída: Zlativky

třída: Rozsivky

třída: Chaluhy

oddělení: Krásnoočka ( Euglenophyta)

oddělení: Zelené řasy ( Chlorophyta)

třída: Zelenivky ( Chlorophyceae)

třída: Spájivky ( Conjugatophyceae)

třída: Trubicovky ( Bryopsidophyceae)

třída: Parožnatky ( Charophyceae)

 • kromě chlorofylu A mají ještě jiný druh B,C nebo D
 • převážně autotrofní rostliny
 • nemají vytvořeny pravé orgány – tělo tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná STÉLKA ( thallus) – nejsou v ní nikdy vodivé cévní svazky
 • podle přítomné dvojice chlorofylů rozlišujeme:
 1. červenou vývojovou větev

chlorofyl a, d – červené řasy – RUDUCHY

 1. hnědá vývojová větev

chlorofyl a, c – hnědé řasy – CHROMOFYTY

 1. zelená vývojová větev

chlorofyl a, b – zelené řasy – CHLOROFYTY, krásnoočka

=) z nich vznik VYŠŠÍCH ROSTLIN

TYPY STÉLEK NIŽŠÍCH ROSTLIN

 1. BIČÍKATÁ STÉLKA ( MONADOIDNÍ)
 • nejčastěji kapkovitého tvaru, tělo je kryté pelikulou, celolózní buň. stěnou nebo je nahé, + bičíky
 • když je v buňce plastid je zde i světločivná skvrna ( stigma)
 • sladkovodní druhy obsahují pulzující vakuolu
 1. MĚŇAVKOVITÁ STÉLKA ( RHIZOPODOVÁ)
 • jednobuněčná, jednojaderná nebo mnohojaderná
 • vyskytuje se u zlativek
 • pohyb pomocí panožek, povrch je krytý periplastem ( obal – plazmatická membrána + mikrotubuly)
 • u sladkovodních v cytoplazmě pulzující vakuoly, v plastidech stigma
 1. STÉLKA KOKÁLNÍ
 • jednobuněčná, jednojaderná, na povrchu buněčná stěna
 • nejsou pulzující vakuoly ani stigma
 • v mladých buňkách chloroplast miskovitě zakřiven, ve starších pokrývá celý prostor pod Bs kromě malého otvoru
 1. STÉLKA TRICHÁLNÍ
 • vláknitá, mnohobuněčná, z jednojaderných buněk s BS
 • vlákna jsou buď nevětvená nebo větvená
 1. STÉLKA SIFONOKLADÁLNÍ
 • vláknitá nebo vakovitá
 • větvená nebo jednoduchá, mnohobuněčná
 • BS a jsou mnohojaderné
 1. TRUBICOVITÁ ( SIFONÁLNÍ) STÉLKA
 • vláknitá nebo vakovitá
 • tvořena jedinou velkou mnohojadernou buňkou + BS
 1. PLETIVNÁ STÉLKA
 • mnohobuněčná
 • odvozena od stélky trichální
 • tvořena kauloidem, rozlišeným v delší buňky článkové a kratší buňky uzlinové – z nich – přesleny bočních větví, k podkladu přirůstá pomocí rhizoidů

Oddělení: RUDUCHY ( RODOPHYTA) – červené řasy

 • jedny z nejstarších rostlin na Zemi
 • mají jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélku
 • chlorofyl a, d je překryt červeným fykoerytrinem a modrým fykocyaninem
 • podle poměru barviv mají různou barvu – modrozelená – červená
 • žijí převážně v teplých mořích
 • k fotosyntéze mohou využívat i malé množství světla =) mohou žít i ve velkých hloubkách
 • z řas se získává AGAR – využívá se v potravinářství, výroba papíru, živná půda pro mikroorganismy

PUCHRADKA KADEŘAVÁ – v ev. Mořích

POTĚRKA – v čistých horských vodách

Oddělení: HNĚDÉ ŘASY (CHROMOPHYTA)

chlrofyl a, c – překryt zejména hnědým fukoxantinem

třída: ZLATIVKY

 • jednobuněčné řasy s bičíkem
 • hlavně sladkovodní – čisté vody, jsou součástí jarního planktonu
 • při přemnožení znehodnocují kvalitu vody
 • u některých druhů se vytvářejí panožky – umožňují fagocytózu ( pohlcování) např. bakterií =) mohou se – vyživovat i heterotrofně

třída ROZSIVKY

 • jednobuněčné, drobné řasy
 • Si schránka – uvnitř je uzavřena buňka
 • rozmnožují se nepohlavně – dělením

=) dochází ke zmenšování do určité velikosti, potom se zastaví a buňka doroste

 • při přemnožení – zápach vody
 • sladkovodní – fytoplankton
 • mořské – horotvorný význam – z odumřelých schránek vzniká rozsivková zemina = KŘEMELINA – výroba skla, izolace, dynamit, broušení čoček v optice

třída: CHALUHY

 • mořské řasy – mnohobuněčné stélky, vláknitě rozvětvené nebo pletivné stélky – až několik metrů dlouhé
 • ve stélkách se hromadí jód
 • rozmnožují se vegetativně ( rozpad stélek) nepohlavně ( zoosporami) a pohlavně
 • krmivo, hnojivo, potravina, získávání jódu + potaš ( jedlá soda)

CHALUHA BUBLINATÁ

SARGASSUM – Sargasové moře – hronovice

Oddělení: KRÁSNOOČKA

 • jednobuněčná bičíkatá stélka
 • chlorofyl a,b, karoten xantofyly
 • na povrchu těla – pelikula, mají stigmu a stažitelnou vakuolu
 • rozmnožují se podélným dělením

Oddělení: ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA)

 • chlorofyl a,b
 • zásobní látka – škrob
 • vícevrstevná BS

třída: ZELENIVKY

 • jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka
 • žijí jednotlivě, v koloniích nebo cenobiích
 • KOLONIE = soubor buněk, držících pohromadě slizovými obaly – jedna nebo několik generací
 • CENOBIE = složitější buň. soubory, pravidelně uspořádané, jedna generace

jednobuněčné stélky mají:

ZRNĚNKA

ZELENIVKA

kolonie:

PLÁŠTĚNKA

cenobie:

VÁLEČ KOULIVÝ

mnohobuněčné stélky má:

KADEŘNATKA – jednojaderné buňky

třída:SPÁJIVKY

 • jednobuněčné nebo vláknité řasy
 • rozmnožování: SPÁJENÍ = obsah jedné buňky se přelije do druhé -) opouzdří se -) ZYGOSPORA -) přečkává nepříznivé podmínky -) vyklíčí v nové vlákno ( redukce chromozomu)

ŠROUBATKA – šroubovitý chloroplast

třída: TRUBICOVKY

 • sifonokladální nebo trubicové stélky

ŽABÍ VLAS – sladkovodní

rod CAULERPA – mořské

třída: PAROŽNATKY

 • pletivné stélky – inkrustují CaCO3, tvarem připomínají přesličky

chybí jim nepohlavní rozmnožování pomocí spor – vytváří pohlavní orgány

 • ve sladkých a brakických vodách, v moři se nevyskytují

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.