Vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 31. srpna 2011 náhle zemřela paní rektorka prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c., prof. h. c.

1. 9. 2011 | Tiskové zprávy

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c., prof. h. c., (*1941) byla absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V roce 1999 obhájila na Jihočeské univerzitě habilitační práci v oboru Organizace a řízení podniku. V roce 2004 byla jmenována profesorkou v oboru Odvětvová ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Za dlouhodobou odbornou spolupráci s odborníky na univerzitách v Maďarsku jí byl v roce 2007 rektorem Univerzity sv. Štěpána v Gődőllő udělen titul prof. h. c. a za dlouholetou publikační a vědecko-výzkumnou činnost získala titul dr. h. c. v květnu 2011 tamtéž. V letech 2000 – 2002 byla poradkyní předsedy vlády ČR. Od roku 2002 působila jako poradkyně ministra zemědělství. Byla přední odbornicí v oblasti strukturální politiky EU a její aplikace v podmínkách ČR, regionálního projektování a managementu. K této problematice vydala řadu monografií, odborných studií a článků.

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c., prof. h. c., působila na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích od roku 1996. V období před transformací Zemědělské fakulty JU stála do roku 2007 v jejím čele. Od 1. prosince 2007 byla zvolena děkankou Ekonomické fakulty JU.

Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích jako rektorka vedla od 1. března 2011.

Jihočeská univerzita odchodem paní rektorky ztrácí mimořádnou osobnost vynikajících vědeckých, pedagogických a morálních kvalit. Její jméno zůstane navždy zapsáno do historie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 1. září 2011