V létě univerzity nespí. Pořádají letní školy

1. 3. 2010 | Studium v zahraničí

Letní prázdniny jsou sice ještě poměrně daleko, ale plány na využití slunečného volného času můžete spřádat už dnes. Jestli se i v letních měsících hodláte obohacovat novými poznatky, nejlépe někde v cizině, s možností pocvičit si také své jazykové dovednosti, zpozorněte. Letní školy zahraničních univerzit právě tuto možnost nabízejí.

Proč jet na letní školu?
Letní škola se nabízí jako ideální řešení, chcete-li vyjet do zahraničí za studiem, ale z nějakého důvodu se vám nehodí strávit pryč z domova semestr případně i více času. Pobyty na univerzitách v letních kurzech zaberou jeden až několik týdnů. Nad uhrazením letních škol také tolik nezapláče vaše peněženka. Výše poplatků se pohybuje od zhruba 300 po přibližně 1000 EUR za jednotlivou letní školu podle daného kurzu a univerzity. Mnohdy se také můžete pokusit požádat o grant či stipendium, a to buď na vaší domovské škole, na škole, na níž míříte či u nějaké nadace.

Co si odvezete domů?
Pro letní studium na univerzitách je typická internacionalita, prolínání studentů z různých národů. Tím se vám dostává možnosti navázat nové kontakty s novými lidmi a alespoň částečně nahlédnout do jiných kultur. Na těchto kurzech také můžete často získat cenné kredity pro vaše domácí studium, vyplatí se o této možnosti informovat jak u pořadatelů kurzu, tak na studijním oddělení mateřské fakulty. Navíc si při prázdninovém studijním pobytu můžete udělat dostačující obrázek o systému školství v zahraniční destinaci, což vám později může posloužit při rozhodování o absolvování delšího studijního pobytu. O prospěšnosti pro jazykové schopnosti snad netřeba se zmiňovat. Nejčastěji se samozřejmě hovoří angličtinou, avšak hojně požadované jsou i další světové jazyky jako francouzština, španělština i němčina.

Možností, jak trávit léto, je nespočet. Studium je jednou z nich (foto: Stock.XCHNG

Možností, jak trávit léto, je nespočet. Studium je jednou z nich (foto: Stock.XCHNG)

Co lze studovat?
V nabídkách kurzů univerzit pro letní turnusy najdete téměř z každého oboru kapku. Ať již vás zajímá umění, sociální vědy, právo, ekonomika, přírodní vědy nebo jazyky, měli byste si přijít vždy na své. Samozřejmě není možné v krátkodobém kurzu i velmi intenzivním pokrýt např. celou problematiku právního systému nebo uměleckých počinů všech epoch. Kurzy jsou proto vždy orientovány na konkrétní témata. Například právní kurz se bude orientovat pouze na právo obchodní a umělecký například na úvod do evropské kinematografie. Mnoho kurzů je také zaměřeno na kulturu a jazyk pořádající země případně na otázky sužující daný region. Takové kurzy jsou pak výhodné především tím, že se nacházíte v prostředí, které přímo navazuje na výuku a rozvíjí ji o autentické dojmy a zkušenosti z reálného života.

Jaké jsou tedy možnosti?
Pro inspiraci uvádíme několik konkrétních letních škol pořádných v letošním roce. Rozhodně následující seznam není vyčerpávající, na stránkách některých jiných zahraničních univerzit jistě najdete množství dalších zajímavých kurzů. Co se týče termínů pro přihlášky, liší se dle pořádající univerzity. Někde se přihlašuje již v březnu, jinde je deadline stanoven až na červen.

North American European Summer Academy Schloss Hofen (Rakousko, Schloss Hofen) – Vztahy mezi Evropou a Severní Amerikou, od 26. července do 7. srpna 2010, angličtina

Summer University of Black Sea (Bulharsko, Varna) – Postavení regionu Černého moře v rozšířené oblasti Evropy, od 11. do 17. srpna 2010, francouzština a angličtina

Summer University of Turkey (Turecko, Istanbul) – Vztahy mezi Tureckem a EU: Lisabonská úmluva a její pozadí, od 18. července do 5. srpna 2010, angličtina

Summer University of Slovakia (Slovensko, Bratislava) – Jaderná energie ve střední Evropě, od 12. do 18. července 2010, francouzština a angličtina

Summer University of Romania/Bulgaria (Rumunsko – Slobozia, Bulharsko – Silistra) – Evropa jako otevřené společenství: vstup Rumunska a Bulharska, od 25. do 31. července 2010, francouzština

Summer University of Croatia (Chorvatsko) – Jednání EU v oblasti životního prostředí a klimatických změn, první týden v červenci 2010, francouzština

  • Middlesex University Summer School : pořádá několik kurzů pro každý z oborů umění, business, počítače, vzdělávání, film, jazyky, právo, osobní rozvoj, politologie, psychologie, sociální vědy, sport, tvůrčí psaní; různé termíny, délky trvání i výše poplatků
  • Summer School Utrecht – Universiteit Utrecht: taktéž více kurzů z oblastí kultury a společnosti, umění a designu, jazyků, sociálních věd, práva a ekonomiky, přírodních věd, lidského zdraví a veteriny; kurzy jsou již přímo ohodnoceny kredity ECTS, mají různé trvání i termíny a různou finanční náročnost
  • Tallin Summer School – University of Tallin: nabídka čítá 23 kurzů odehrávajících se mezi 12. a 30. července 2010, mezi kurzy se objevují například Ekoturistika a zdravý životní styl, Digitální fotografie, Sociální práce a politika v Estonsku, Kreativní psychoterapie, Nová média a inovativní management, Finský jazyk, Estonský jazyk či Světová filosofie
  • Univesita di Bologna: možné je zvolit si z kurzů týkajících se zemědělství, architektury, jazyků, práva, sportu, chemie, strojírenství, farmacie či politologie

Zdroj: NICM, webové stránky univerzit

Další články k tématu