Univerzita Pardubice zve na přednášku o sekularismu a náboženské toleranci

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice přispívá k otázkám aktuálního dění a k tříbení názorů ve společnosti. Na čtvrtek 26. listopadu připravila odbornou přednášku o problémech současného sekularismu. Zájemci mohou přijít diskutovat s profesorem Jakobem De Rooverem z Belgie, který představí část argumentace své nové knihy, vydané letos v nakladatelství Oxford University Press.

Přednášku s názvem „Evropa, Indie a hranice sekularismu“ přednese profesor Jakob de Roover z pracoviště komparativních studií kultur na Ghent University v Belgii, spolupracujícího s místní Fakultou filozofickou. Profesor De Roover se zabývá vztahem mezi politickými teoriemi a náboženstvím, zejména snahou o zavedení evropského modelu liberálního státu a jeho náboženské tolerance v Indii.

Na Univerzitu Pardubice v těchto dnech zavítá také kvůli sympoziu „Úloha náboženství v evropském rozumění asijským kulturám“ a dalších jednáních o spolupráci s Katedrou religionistiky Fakulty filozofické.

„Přednáška se zaměří na srovnání evropských a indických zkušeností s modelem liberální náboženské tolerance. Profesor De Roover navrhuje přistupovat s větší vážností ke specifickým asijským zkušenostem s pluralismem a obohatit tak naše dosavadní teorie týkající se soužití odlišných komunit a kultur,“ vysvětluje k tématu přednášky docent Martin Fárek, vedoucí Katedry religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který se rovněž specializuje na témata komparativního studia náboženství a kultur mezi Evropou a Indií, a dodává: „Čtvrteční setkání by měli navštívit především ti, kteří se zajímají o problematiku liberálního pojetí náboženské tolerance obecně a setkávání Evropy s Indií konkrétně.“

Již několik desetiletí se v Evropě hovoří o krizi sekularismu a rozvíjejí se debaty o tom, v čem přesně jsou její příčiny. Množící se případy náboženské nesnášenlivosti a násilí jsou připisovány nedodržování sekulárních norem. Profesor De Roover argumentuje proti hledání takových vnějších příčin problémů a vysvětluje, že rostoucí tlaky na model liberálního sekularismu jsou důsledky problémů skrytých v jeho specificky evropských předpokladech.

„Tato kniha by neměla uniknout pozornosti zájemců o studium náboženství, historie, komparativní politologie, politického myšlení a srovnávacího práva. Nabízí jim zajímavý pohled na to, jak normativní model liberálního sekularismu krystalizoval v moderní Evropě, a jak nás

Přednášku organizuje Katedra religionistiky Fakulty filozofické ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku. Přednáška je v angličtině, tlumočení dotazů či detailnější vyjasnění v češtině zajištěno.

u od 15 hodin odpoledne v univerzitní aule, posluchárně A10. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Přednášku organizuje Katedra religionistiky Fakulty filozofické ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku. Přednáška je v angličtině, tlumočení dotazů či detailnější vyjasnění v češtině zajištěno.

bližší informace k přednášce:
doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
vedoucí Katedry religionistiky Fakulty filozofické UPa
telefon 466 036 453
e-mail martin.farek@upce.cz