Studenty vysokých škol čekají radikální změny

Budoucí studenty českých vysokých škol čekají radikální změny. Po zavedení nového způsobu akreditace přichází čas na revizi studia.

Obory se změní na programy, což konkrétně na Masarykově univerzitě bude představovat redukci o 40 procent. Od roku 2019 tady chtějí nabízet jinou strukturu bakalářského studia.

Student_VS_smutny (1)_mensi

Kromě toho, že by vedle klasického tříletého studia mělo být i čtyřleté, bude též dvouoborové.

„Dnes všichni mluví o Průmyslu 4.0 a digitalizaci, ale nikdo neví, jak bude vypadat trh práce za deset, natož dvacet let. Nejrozumnějším příspěvkem k této debatě je podle mě doplnit profilové obory minoritní složkou například informatikou či statistikou. Navíc u akademicky zaměřených programů chceme zavést v prvním ročníku celouniverzitní základ pro posílení všeobecných znalostí, ať už společenskovědních nebo přírodovědných,“ předestřel svou vizi rektor Masarykovy univerzity v Brně (MU) Mikuláš Bek

K menší úmrtnosti při studiu by mělo přispět i to, že první ročník by byl zaměřen víc obecně a užší specializace by se volila až poté. Bekova univerzita také zavede vyrovnávací kurzy, které by měly sjednotit znalosti absolventů různých typů středoškolského vzdělání. Na druhou stranu bude nabízet jednoleté magisterské studium, které si budou moci doplnit třeba absolventi po několika letech od promoce.

Zdroj: Denik.cz


martina.bednarova@vysokeskoly.cz