Státní rozpočet:

4. 12. 2003 | Aktuality

Způsob, jakým vláda ČSSD rozděluje státní peníze, je zjevně v rozporu s jejím volebním programem. Ten sliboval mimo jiné výraznou podporu rozvoje znalostí a lidských zdrojů. Právě oblasti vzdělání a vědy ale paradoxně vyjdou z rozpočtu jako dvě přehlížené Popelky.

Státní útraty za české školství a vzdělání vůbec přirozeně rostou, vzhledem k celkovým výdajům se ale jejich podíl stále zmenšuje. To by se mohlo projevit jako handicap nejen v porovnání se státy EU, ale také v konkurenci bývalých zemí komunistického bloku. V Litvě např. vlastní vysokoškolský diplom celých 44 procent lidí, naproti tomu v ČR tvoří vysokoškoláci pouhých 10 procent populace. Bude-li udělování státních dotací i nadále tak rozpačité a pozvolné jako dosud, můžeme se podle názoru sociologa Petra Matějů stát pro zbytek Evropy zdrojem levných dělnických sil.
Podobně nedostačující jako dotace na vzdělání bude rovněž vládní „příděl“ pro sféru vědy. Ani v příštím roce se vědci nedočkají dlouho slibované částky ve výši 0,7 procent HDP. Následkem by opět mohlo být nevýhodné postavení v rámci Unie, v tomto případě plynoucí z nezájmu zahraničních investorů.

 

zdroj: www.ihned.cz