Smutek letošních maturantů: téměř 19 procent propadlo

24. 6. 2012 | Aktuality

Výsledky jarní části maturit, zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nejsou zrovna příznivé. Celkem 18,6 % studentů, tedy o 1,7 % více, v nich neuspělo.
Závažnosti tak vysokého poměru si je vědom i sám ministr školství Petr Fiala, který na tiskové konferenci minulý týden prohlásil: „Funkci ministra jsem přebíral s vědomím, že státní maturity jsou problém a byl jsem s ním také hned v prvních dnech svého působení konfrontován“ a dále vyjmenoval zásadní nedostatky letošního ročníku maturit. Přesto však zůstává jejich zastáncem: „Chci ovšem zdůraznit, že obecný koncept státních maturit považuji za správný. Zajištuje dosažení minimálního standardu středoškolského vzdělání a vede ke srovnatelnosti studijních výsledků,“ dodal.

A jak letošní maturity dopadly?

  • ke společné části se přihlásilo celkem 103 066 žáků
  • všechny povinné zkoušky absolvovalo 93 256 žáků
  • v řádném, tedy prvním termínu složilo úspěšně zkoušky 69 569 žáků

Podrobnější výsledky maturit, které na téže konferenci prezentoval ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiří Zíka, naleznete zde.

S ohledem na dosavadní průběh zkoušky byl zahájen také finanční a procesní audit projektu státních maturit, který potrvá do konce srpna.
Mimoto byla ministerstvem jmenována pracovní skupina pro revizi státních maturit, která čítá 14 členů. „Jsou to lidé, kteří mají různé názory na státní maturity, ale velmi intenzivně a dlouhodobě se jimi odborně a profesně zabývají,“ řekl ministr. Hlavním úkolem této skupiny je analyzovat letošní i loňský ročník maturit a zároveň definovat jejich základní problémy. Kromě toho by měla navrhnout úpravu podoby státních maturit, která by však měla vycházet ze stávajícího systému a kterou by bylo možné zavést do praxe co nejdříve. V neposlední řadě by měla zmíněná skupina navrhnout dlouhodobé změny v koncepci státních maturit.
„I když nechci předjímat závěry pracovní skupiny, moje představa je jasná: státní maturita do budoucna musí být jednodušší, levnější a lidštější. Systém státních maturit zde má být pro studenty a pro jejich budoucnost a nemůžeme připustit, aby vznikl dojem, že jsou tady studenti pro systém státních maturit,“ dodal závěrem Petr Fiala.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: tisková zpráva MŠMT