Online pomoc pro studenty závislé na internetu a prokrastinaci

3. 2. 2011 | Aktuality

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a První lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze spustilo novou webovou aplikaci, která by měla sloužit jako online ambulance pro studenty ohrožené závislostí. Stránky jsou určeny především pro ty studenty vysokých škol, kteří trpí závislostí na internetu či prokrastinací (chorobné odkládání povinností).

Podle výzkumů trpí závislostí na internetu asi 10 % studentů, prokrastinací je ohroženo až 50 %. Většina závislých si přitom svůj problém uvědomuje, jen neví, jak ho řešit. Nová online poradna pomáhá studentům lépe porozumět svým problémům interaktivní formou.

Každý má možnost zjistit míru své závislosti pomocí rychlého dotazníku a dále konzultovat svůj problém s odborníkem, popř. naplánovat fáze důležité k pozitivní změně. Veškeré další informace najdete na této adrese.

Zdroje:
Hyperstudent
Poradna adiktologie

Další články k tématu