Ocenění knihovny FF MU

26. 4. 2003 | Aktuality

Knihovna filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně získala čestné uznání v kategorii „Novostavba“ v soutěži Grand Prix 2002, pořádané Obcí architektů.

Knihovna filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně získala čestné uznání v kategorii „Novostavba“ v soutěži Grand Prix 2002, pořádané Obcí architektů.

Knihovna byla postavena podle návrhu brněnských architektů Kuby a Pilaře. Náklady na výstavbu, téměř 73 miliony korun, hradila samotná univerzita. Koncepce nové knihovny FF byla zpracovaná na jaře roku 1996. Při zpracování koncepce se vycházelo ze současného stavu knihovnických služeb na FF MU, kde přes 500 000 svazků knih leželo ve skladištích, na chodbách a v pracovnách vyučujících. Během roku 1997 proběhla architektonická soutěž, do které se přihlásilo 16 firem z ČR. Odborná porota vybrala již zmíněný návrh architektů Kuby a Pilaře. Stavební práce začaly v květnu roku 2000 a skončily v prosinci následujícího roku. Knihovna začala plnit svou funkci 18. března 2002.