Nový rektor UK přestaví část kolejí na byty

24. 2. 2014 | Aktuality

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima představil nový směr, kterým by se nejstarší česká univerzita měla po následující čtyři roky ubírat. Důraz bude kladen na rozvoj a modernizaci výukových vzdělávacích programů či výstavbu špičkových vědeckých center. Snahou bude rozšířit spolupráci mezi pražskými vysokými školami a Akademií věd ČR. Proměnou projdou i součásti Univerzity, například Koleje a menzy UK.

Univerzita Karlova se v následujících letech zaměří na zvyšování kvality a prestiže na úrovni pedagogických a vědeckých aktivit stejně jako na posilování jejího pozitivního obrazu v české společnosti a v zahraničí. Základním úkolem, který stojí před rektorem UK, je snaha o posílení financování vědecké práce a výuky.

Univerzita Karlova se podle Zimy mimojiné zaměří na rozvoj moderních výukových a vzdělávacích programů a s tím úzce související výstavbu moderních prostor pro špičkovou vědu. V horizontu dvou let by Univerzita Karlova měla dokončit několik velkých investičních akcí:

  • Centrum Biocev, na kterém Univerzita Karlova spolupracuje s Akademií věd a jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.
  • Univerzitní medicínské centrum, ve kterém bude sídlit pět teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Plzni.
  • Dokončení univerzitního kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové MEPHARED k rozvoji pedagogické a výzkumné činnosti

V současné době Univerzita Karlova též v rámci svých rozvojových cílů v Praze například realizuje rekonstrukci menzy 17. listopadu v Troji a připravuje projekt Kampus Albertov, zároveň jedná s Akademií múzických umění o společném postupu při získání budovy na Smetanově nábřeží, jež byla v loňském roce poškozena výbuchem plynu. Obě vysoké školy plánují budovu přestavět na společný výukový prostor.

Změnou projdou i Koleje a menzy UK, kde je v rámci revitalizace kolejí plánovaná diverzifikace ubytování či proměna části na byty pro mladé kolegy. Univerzita Karlova otevře Muzeum UK a do podzimu 2014 dojde k modernizaci univerzitního knihkupectví v Celetné ulici. V neposlední řadě dojde ke zlepšení informovanosti o dění na UK nejen veřejnosti, ale také v rámci univerzity samé.

Náš rozhovor s profesorem Zimou si můžete přečíst zde.

V současné době také probíhá výběrové řízení na nového rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve třetím kole se bude vybírat mezi třemi kandidáty: profesorem Josefem Arltem, profesorkou Hanou Machkovou a profesorem Jaromírem Veberem. O výsledcích vás budeme informovat.

Zdroje: tiskové zprávy