Den otevřených dveří Univerzity obrany přinese informace, akční vojenské ukázky a guláš

28. 11. 2012 | Tiskové zprávy

Středoškolákům, kteří se ještě plně nerozhodli, jakým směrem se bude ubírat jejich vysokoškolské studium, je určen Den otevřených dveří na Univerzitě obrany.

Ve čtvrtek 6. prosince 2012 v Brně seznámí Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií zájemce s nabídkou studia na akademický rok 2013/2014 a ve stejný den otevře dveře středoškolákům a jejich rodičům také Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

Zájemci o studium se mohou těšit nejen na kompletní informační servis, ale v rámci brněnských fakult také na vojenské ukázky boje zblízka MUSADO MCS a taktického výcviku skupiny COMMANDOS v podání studentů Univerzity obrany. Nebude chybět ani pravý vojenský guláš.

Den otevřených dveří Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií proběhne 6. prosince 2012 v brněnských kasárnách v ulici Šumavská č. 2 se začátky v 8.30, 11.00 a 13.30 hodin. Motorizovaní účastníci mohou parkovat přímo v areálu kasáren. Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví se uskuteční 6. prosince 2012 od 13.00 hodin v areálu fakulty v ulici Třebešská č. 1575, Hradec Králové. Návštěvníci získají informace o otevíraných studijních oborech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, požadavcích pro přijetí, průběhu a obsahu studia, přípravných kurzech a uplatnění absolventů v praxi.

Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice. Jako státní škola realizuje vysokoškolskou přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních odborníků ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Tyto programy jsou určeny pro vojenské i civilní studenty.

Fakulty Univerzity obrany pro akademický rok 2013/2014 nabízí vzdělání v devatenácti studijních oborech. Zájemci si tak mohou vybrat některý z následujících oborů: Vojenský management, Ekonomika obrany státu, Bezpečnostní management, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla, Ženijní technologie, Letecká a raketová technika, Letový provoz, Letecké elektrotechnické systém, Radiolokace, Automatizované systémy velení a řízení, Komunikační a informační systémy, Vojenská geografie a meteorologie, Vojenská chemie, Materiály a technologie speciální výroby, Zdravotnický záchranář, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství nebo Vojenská farmacie.

Univerzita obrany nabízí

 • studium v oborech, které se nedají studovat na civilních vysokých školách
 • účast na zajímavých projektech v rámci tvůrčí činnosti studentů
 • přístup ke špičkovým technologiím a využití moderní počítačové sítě
 • možnost zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus
 • kvalitní vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách
 • možnost vojenského nebo civilního studia

V rámci vojenského studia

 • plat vojáka z povolání již během studia, prospěchové stipendium
 • bezplatné ubytování na internátu školy s rychlým připojením na internet
 • vystrojení a základní učební pomůcky včetně zapůjčení učebnic a skript zdarma
 • možnost měsíčního zdokonalovacího kurzu anglického jazyka ve Velké Británii zdarma
 • jistotu budoucího zaměstnání v resortu obrany

V rámci civilního studia

 • všem studentům ubytování na internátu školy za poplatek
 • prospěchové a ubytovací stipendium
 • zapůjčení učebnic a skript zdarma
 • široké možnosti uplatnění v bezpečnostním systému státu a obranném průmyslu
 • žádné pracovněprávní vztahy a závazky k resortu obrany po ukončení studia

V letošním přijímacím řízení, tj. pro akademický rok 2012/2013, si přihlášku na Univerzitu obrany podalo 2 930 zájemců o studium, což je o 30 uchazečů více než loni. Zájem o studium na UO ale celkově roste (v roce 2007 bylo podáno 1 592 přihlášek, v roce 2008 zase 1 613 přihlášek, v roce 2009 již 2 114 přihlášek a v roce 2010 pak 2 654 přihlášek).

Informace o Dnu otevřených dveří jsou k dispozici na www.unob.cz