Navrhni, jak šetrněji zacházet s vodou, a vyhraj až 30 tisíc!

2. 12. 2015 | Aktuality

Již počtvrté pořádá Nadace Partnerství za finanční podpory společnosti Nestlé soutěž s názvem Pro vodu. Jejím posláním je především snaha usnadnit řešení problémů s vodou v obcích, ale i v přírodní krajině.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy, ovšem s tím, že soutěžícím musí být vždy nejméně 18 a ne více než 29 let. Soutěž je zároveň příležitostí i pro architekty či krajináře, kteří se zabývají návrhy revitalizace území a zapojují do nich v hlavní roli vodní toky a další krajinné prvky všestranným či alespoň blízkým pohledem.

Účastníci soutěže si navíc letos poprvé mohou vybrat, zda budou řešit reálné problémy organizací a obcí, které své projekty do soutěže přihlásily (jedná se například o systém hospodaření s pitnou a dešťovou vodou v sociálním podniku Mlýn Karlovice, snížení spotřeby vody v pražském Toulcově dvoře, návrh vodoteče s mokřadem v lomu Hády u Brna nebo zlepšení zadržování vody v obci Doubravník ad.), nebo zda připraví vlastní projekt odpovědného hospodaření s vodou. Pro oba případy ovšem platí stejná uzávěrka – pondělí 22. února 2016 ve 23:59 hod.

Všichni soutěžící mohou navíc své projekty ještě před jejich odevzdáním konzultovat s mentory nebo je mohou vylepšit díky prosincovému a lednovému semináři (více viz stránky soutěže).

Do finále postoupí celkem devět projektů, které budou muset jejich autoři představit odborné porotě. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni a finančně ohodnoceni 21. dubna 2016 v Brně. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 15 a 5 tisíc korun.

Podrobnější informace najdete na stránce www.soutezprovodu.cz. Na této stránce najdete mimo jiné také vítězné návrhy a inspiraci z předchozích ročíků soutěže.

Zdroj: www.soutezprovodu.cz