Mediky čekají nové přijímačky i více peněz za to, že zůstanou v ČR

8. 2. 2019 | Aktuality

dok

Letošní rok se stávající i budoucí studenti lékařských fakult dočkají několika změn. Na některých fakultách se změní přijímačky a bude přijato více studentů. Ministerstvo také chystá novou koncepci, kdy medikům zaplatí za to, že budou v Česku po určitou dobu pracovat i po atestaci.

Lékaři se na atestaci připravují, v závislosti na zvoleném medicínském oboru, čtyři až sedm let. Tomu předchází ještě samotná doba studia, která trvá zpravidla šest let. Řada lékařů však po náročném studiu odchází za lepším výdělkem do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje plán, který by měl mladé lékaře finančně motivovat zůstat v Česku i po získání atestace.

Plán počítá s tím, že lékaři před atestací získají vyšší finanční ohodnocení výměnou za závazek, že nějakou dobu zůstanou v Česku pracovat i po získání atestace. O jak dlouhý čas se bude jednat není momentálně jasné. „Určitě to bude v řádu let. Otázka je, jestli to budou tři, nebo čtyři roky,“ míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle iDNES.cz nejsou odboráři ani lékařská komora proti návrhu ministerstva. Nicméně upozorňují, že lékaři musí mít možnost rozhodnout se. „Není to špatná myšlenka, ale mělo by to fungovat na dobrovolné bázi. Protože pokud tady budeme doktory k něčemu nutit, proč by rovnou nešli za větší peníze do Německa,“ uvedl odborář Martin Engel.

Problematická může být také podmínka vrácení dotace v případě, že lékař danou dobu v České republice neodpracuje. Jiří Šedo ze spolku Mladí lékaři například upozorňuje, že mladému lékaři se může změnit životní situace. Podle něj by bylo nefér, kdyby třeba mladá lékařka otěhotněla a stát by po ní pak vymáhal peníze za nedodržení smlouvy.

Kritická situace se tím vyřešit nemusí

Plán ministerstva zdravotnictví má být hotový do konce ledna. K jeho zavedení do praxe bude nejprve nutná úprava zákona o vzdělávání. Kritický nedostatek lékařů v českém zdravotnictví by však nemusely vyřešit ani případné dotace. S problémy se totiž potýkají lékařské fakulty, které neprodukují dostatečný počet absolventů.

Přijímacím procesem na lékařskou fakultu projde jen kolem deseti procent uchazečů. Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška by bylo optimální přijímat asi o 20 až 25 procent více studentů. Jenže, jak upozorňuje asociace děkanů osmi lékařských fakult, nemá je kdo učit. Hlavním důvodem jsou opět peníze. „Učitelé medicíny mají poloviční příjmy než jejich kolegové v praxi,“ vysvětluje děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

V roce 2020 bude třetina lékařů starší 60 let a mladí už je nebudou stačit nahrazovat. Jediným způsobem, jak lze situaci řešit, je nejen zajistit, aby zde vystudovaní lékaři zůstávali, ale je také nutné navýšit počet absolventů. Už letos se tak změní požadavky k přijímacím zkouškám na některé lékařské fakulty tak, aby u nich uspěl větší počet studentů.

„Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie),” uvedla mluvčí 1. fakulty Petra Klusáková. Změny se dotknou oborů všeobecného a zubního lékařství.

Aby fakulty zvládly nápory studentů, dostanou letos od státu o 700 milionů korun navíc v rámci akčního plánu, který již schválila vláda. Ten počítá s navýšením počtu studentů medicíny o 15 procent a bude trvat 11 let. Lékařské fakulty si za tu dobu mezi sebou rozdělení celkem 6,8 miliardy korun.

Zdroje: iDNES.cz, Našezdravotnictví.cz, Novinky.cz