KB nabízí stipendia pro vysokoškoláky se zdravotním postižením

2. 5. 2013 | Aktuality

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota nabízí v rámci dalšího podpůrčího programu pro studenty magisterského studia se zdravotním postižením možnost získat jak stipendium, tak i praxi nebo pracovní uplatnění (zaměstnání na částečný úvazek na dobu určitou) v bankovním sektoru. Žadatelé o stipendium se mohou hlásit do 30. září 2013.

Součástí stipendijního programu je však také příležitost úzce spolupracovat s manažerem či manažerkou Komerční banky, který bude mentorem studenta. V neposlední řadě se zájemcům otevírá možnost zpracování diplomové práce na téma z bankovní praxe.

Aby mohl být student zařazen do stipendijního programu Komerční banky, musí předložit:

  • Žádost (včetně souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů)
  • Motivační dopis
  • Strukturovaný životopis
  • Kopii průkazky ZTP, ZTP/P
  • Kopii diplomu a vysvědčení z prvního (bakalářského) studijního programu, je-li žadatel studentem navazujícího magisterského programu.

Stipendium přiznává komise složená ze zástupců Nadace Komerční banky a.s. – Jistota a Komerční banky a.s. a o konečném výběru stipendistů bude rozhodnuto nejpozději do 10. listopadu 2013. Stipendijní řád a další podklady zájemci naleznou na stránkách www.nadacejistota.cz.

Zdroj: tisková zpráva Komerční banky a.s.
Foto: sxc.hu