Chci studovat stavebnictví

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Management stavebnictví  Civil Engineering Management  Městské inženýrství  Konstrukce a dopravní stavby  Structures and Traffic Constructions  Geodézie a kartografie  Pozemní stavby   a dalších 9 oborů

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Management a ekonomika ve stavebnictví  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě  Příprava, realizace a provoz staveb  Projektový management a inženýring   a dalších 34 oborů

Fakulta stavební

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Provádění staveb  Teorie konstrukcí  Konstrukce staveb  Prostředí staveb  Stavební hmoty a diagnostika staveb  Příprava a realizace staveb  Building structures  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Stavitelství  Územní plánování

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Teorie konstrukcí  Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technologická zařízení staveb  Zemědělská technika  Obchod a podnikání s technikou

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Technologie zpracování dřeva

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Technická diagnostika, opravy a udržování

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Využívání zdrojů nerostných surovin  Inženýrská geodézie

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik stavebních konstrukcí

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba (sochařství 1)  Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba (sochařství 2)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)