Chci studovat filozofii

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Filozofie  Teorie a dějiny vědy  Estetika  Estetika a kulturní studia  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Kulturní studia Číny  Pedagogika  Pedagogika (EN)  Psychologie   a dalších 101 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Filozofie  Psychologie (jednooborové)  Kulturní dějiny  Teorie a dějiny české literatury  Sociologie  Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (EN)   a dalších 54 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Filozofie  Religionistika  Philosophy  Učitelství anglického jazyka  Kulturní dějiny  History  Historie (dvouoborové)  Religious Studies  Anglický jazyk pro odbornou praxi   a dalších 11 oborů

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Filozofie  Analytická filozofie a filozofie vědy  Teorie a filosofie komunikace  Teorie a dějiny vědy a techniky  Humanistika  Mezinárodní vztahy  Archeologie  Cizí jazyky pro komerční praxi - angličtina - ruština   a dalších 15 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Filozofie  Filozofie a religionistika  Filozofie (dvouoborové)  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Pedagogika volného času

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Estetika (dvouoborové)  Estetika  Religionistika  Religionistika (dvouoborové)  Logika  Logika (EN)  Řecká antická filologie (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 178 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví  Historie  Archivnictví  Politologie – latinskoamerická studia  Politologie  Archeologie  Africká studia   a další 4 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Kulturní antropologie  Kulturní antropologie (dvouoborové)  Německá filologie (dvouoborové)  Německá filologie  Obecná lingvistika a teorie komunikace (dvouoborové)  Muzikologie   a dalších 104 oborů

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (EN)  Filozofie (DE)  Pedagogická psychologie  Pedagogická psychologie (EN)

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Politická filozofie  Společenské vědy (dvouoborové)  Základy humanitní vzdělanosti - estetika  České dějiny  Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Judaistika - Filozofie  Husitská teologie - Filozofie  Pravoslavná teologie - Filozofie  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Pravoslavná teologie   a dalších 17 oborů

TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Sémiotika a filozofie komunikace  Německá a francouzská filozofie  Německá a francouzská filozofie (DE)  Německá a francouzská filozofie (FJ)  Aplikovaná etika   a dalších 7 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Filozofie uměleckého projevu  Grafika  Dějiny umění  Muzejnictví a galerijnictví  Intermediální ateliér  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Fotografie  Kulturní antropologie a umění   a další 3 obory

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Teorie, filozofie a sociologie práva

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Systematická teologie a křesťanská filozofie  Teologická studia (dvouoborové)  Teologické nauky  Sociální pedagogika  Charitativní a sociální práce  Katolická teologie

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Dějiny evropské kultury  Katolická teologie  Církevní a obecné dějiny  Teologické nauky  Dějiny křesťanského umění

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Kinantropologie  Rekreologie