Chci studovat filozofii

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Filozofie  Teorie a dějiny vědy  Estetika  Estetika a kulturní studia  Učitelství základů společenských věd pro střední školy  Kulturní studia Číny  Pedagogika (EN)  Srovnávací a uměnovědná studia  Pedagogika   a dalších 107 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Filozofie  Kulturní dějiny  Psychologie (dvouoborové)  Psychologie (jednooborové)  Medievistika  Historie (dvouoborové)  Didaktika dějepisu  Polský jazyk  Hospodářské a sociální dějiny   a dalších 53 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Filozofie  Religionistika  Philosophy  Resocializační pedagogika  Anglická filologie  Sociální antropologie  Humanitní studia  Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví  History  Kulturní dějiny - Gender history   a dalších 18 oborů

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Filozofie  Analytická filozofie a filozofie vědy  Teorie a filosofie komunikace  Teorie a dějiny vědy a techniky  Humanistika  Historie  Mezinárodní vztahy - ruská studia  Archeologie  Mezinárodní vztahy   a dalších 15 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Filozofie  Filozofie a religionistika  Filozofie (dvouoborové)  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Pedagogika volného času

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Religionistika (dvouoborové)  Estetika (dvouoborové)  Religionistika  Logika  Estetika  Logika (EN)  Řecká antická filologie (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 178 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Archeologie  Latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví  Archivnictví  Politologie – latinskoamerická studia  Politologie – africká studia   a dalších 9 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Kulturní antropologie (dvouoborové)  Německá filologie  Německá filologie (dvouoborové)  Kulturní antropologie  Anglický jazyk  Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   a dalších 102 oborů

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Filozofie  Filozofie (EN)  Filozofie (DE)  Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy  Pedagogická psychologie (EN)  Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Politická filozofie  Společenské vědy (dvouoborové)  Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)  Politologie (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Judaistika - Filozofie  Husitská teologie - Filozofie  Pravoslavná teologie - Filozofie  Učitelství náboženství, etiky a filozofie  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Pravoslavná teologie   a dalších 17 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Sémiotika a filozofie komunikace  Německá a francouzská filozofie  Německá a francouzská filozofie (DE)  Německá a francouzská filozofie (FJ)  Aplikovaná etika   a dalších 7 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny a filozofie umění  Estetika  Estetika (dvouoborové)

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Filozofie uměleckého projevu

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Teorie, filozofie a sociologie práva

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Systematická teologie a křesťanská filozofie  Teologická studia (dvouoborové)  Teologické nauky  Katolická teologie  Charitativní a sociální práce  Sociální pedagogika

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Katolická teologie  Dějiny evropské kultury  Církevní a obecné dějiny  Dějiny křesťanského umění  Teologické nauky