Chci studovat chemii

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie  Fyzikální chemie  Analytická chemie  Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie  Molekulární analytická a fyzikální chemie  Analytická chemie a jakostní inženýrství   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Chemie  Fyzikální chemie  Organická chemie  Anorganická chemie  Medicinální chemie  Biofyzikální chemie  Makromolekulární chemie  Didaktika chemie  Analytická chemie  Anorganická chemie (EN)   a dalších 95 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemie  Analytická chemie  Fyzikální chemie  Organická chemie  Anorganická chemie  Biomolekulární chemie  Materiálová chemie  Strukturní chemie  Biofyzikální chemie   a dalších 126 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Chemie  Anorganická chemie  Organická chemie  Fyzikální chemie  Aplikovaná chemie  Didaktika chemie  Analytická chemie  Bioanorganická chemie  Materiálová chemie  Nanomateriálová chemie   a dalších 87 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Chemie  Chemie (dvouoborové)  Analytická chemie pevné fáze  Analytická chemie heterogenních systémů  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Ochrana a tvorba krajiny  Biofyzika  Experimentální biologie   a dalších 27 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Chemie  Didaktika chemie  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin  Chemie se zaměřením na vzdělávání  Učitelství chemie pro střední školy  Toxikologie a analýza škodlivin   a dalších 13 oborů

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Chemie a technická chemie  Organická chemie  Anorganická chemie  Analytická chemie  Fyzikální chemie  Anorganická a bioanorganická chemie  Technická fyzikální chemie  Klinická biologie a chemie   a dalších 32 oborů

Fakulta chemicko-technologická
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Chemie (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)  Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Toxikologie a analýza škodlivin   a dalších 30 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Chemie (jednooborové)  Chemie životního prostředí  Biological Chemistry (Biologická chemie)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Biological chemistry  Biochemie   a další 3 obory

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Bioorganická chemie  Bioanalytická chemie  Farmaceutická chemie  Bioorganická chemie (EN)  Bioanalytická chemie (EN)  Farmaceutická chemie (EN)  Zdravotní laborant  Patobiochemie a xenobiochemie  Odborný pracovník v laboratorních metodách

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Potravinářská chemie  Spotřební chemie  Potravinářská chemie a biotechnologie  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace   a dalších 5 oborů

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Organická chemie  Makromolekulární chemie  Anorganická chemie  Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Chemie a technologie materiálů  Chemie materiálů pro automobilový průmysl   a dalších 25 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Organická chemie  Chemie a analýza potravin  Chemie přírodních látek  Biochemie a biotechnologie  Biotechnologie  Technologie potravin  Forenzní analýza  Biochemie  Biotechnologie léčiv  Forenzní biologická analýza   a další 4 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Jaderná chemie  Jaderně chemické inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Inženýrství pevných látek  Jaderné inženýrství

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zemědělská chemie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Agropodnikání

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská chemie  Zemědělská chemie (EN)  Výživa a potraviny  Ekologické zemědělství  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Zemědělská chemie  Agricultural Chemistry  Ekotrofologie  Technologie potravin

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Aplikovaná fyzika  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Lékařská chemie a biochemie  Klinická biochemie