Fakulta elektrotechniky a informatiky

Den otevřených dveří na FEI UPCE se blíží

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pořádá jako první ze všech fakult školy svůj den otevřených dveří. Uskuteční se v pátek 13. listopadu. Pokud se v tento den nemůžete zúčastnit, nezoufejte – další šanci dá fakulta svým uchazečům ještě v pátek 5. února 2016. Celá akce začne v 10:00 hod. a ukončena bude přibližně ve 12:30 hod. V první části programu získají uchazeči veškeré …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika

Studijní program informatika se nezabývá pouze fungováním moderních technologií, ale táhne se jako červená niť celou řadou vědních oborů od matematiky přes biologii až po sociologii. V čem jsou jednotlivé oblasti informatiky specifické?

číst více

Univerzita Pardubice stále přijímá přihlášky

I nyní je možné podávat přihlášky na Univerzitu Pardubice, která vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se stále mohou hlásit na následující bakalářské obory: Na Dopravní fakultě Jana Pernera (možné je i studium kombinovanou formou): Management elektronických komunikací a poštovních služeb Aplikovaná informatika v dopravě Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě Technologie a řízení dopravy – Technologie a řízení dopravních systémů …

číst více

Modernizuje se Univerzita Pardubice i VŠB-Technická univerzita Ostrava

Univerzita Pardubice zahajuje realizaci dvou významných projektů financovaných z fondů Evropské unie. Prvním je výstavba Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích nedaleko Pardubic, které bude sloužit potřebám Dopravní fakulty Jana Pernera, tím druhým rozsáhlá rekonstrukce historicky nejstaršího a památkově chráněného objektu univerzity. Cílem rekonstrukce má být vytvoření co nejmodernějších podmínek pro rozvoj informačně-technologických kompetencí mladých badatelů, …

číst více