čeština

Letní kurzy češtiny stmelují naše krajany z různých koutů světa

Vědí, že pocházejí z Česka. Češtinu slýchávali nebo ještě stále slýchávají od svých rodičů či prarodičů. Žijí v zahraničí, ale ve svých vískách zakládají české spolky a dodržují tradice a svátky. Pravidelně pak míří na letní kurz češtiny do Dobrušky na Rychnovsku, kde se snaží češtině lépe porozumět. Letní kurzy češtiny pro krajany žijící v zahraničí každoročně pořádá …

číst více

MU přispěla ke vzniku prvního internetového kurzu slovenštiny pro Čechy

Naučit se správně slovensky mohou zdarma Češi díky novému jazykovému kurzu na portálu Slovake.eu (www.slovake.eu). Na přípravě prvního internetového kurzu slovenského jazyka pro Čechy se podílelo Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (MU), které zajistilo jeho překlad a úpravu.

číst více

Výzkum vztahů mezi Čechy a Slováky: jak si rozumíme?

Už od poloviny 90. let minulého století organizuje Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Palackého (KCJL UP) sociolingvistický projekt s názvem „Současné česko-slovenské a slovensko-české kontakty“. Jeho prostřednictvím se snaží průběžně sledovat, jak se mění jazyková situace mezi oběma zeměmi po rozdělení tehdejší ČSFR, které přispělo k samostatnějšímu vývoji češtiny a slovenštiny.

číst více