Podnebí

 • mírný podnebí přechodného typu (určeno zeměpisnou šířkou)
 • ČR leží na rozhraní mezi oceánským a pevninským podnebím

(suché) (oblačné)

 • vliv na podnebí má také nadmořská výška, sklon svahů
 • silná proměnlivost počasí u nás

Výšková stupňovitost – má vliv na rozložení teplot a srážek, převládající vegetaci, zastoupení půdních typů.

· celoročně: Island Sibiř

TN – cyklona TV – anticyklona

zima – oteplení, déšť zima – inverze

léto – ochlazení, déšť ČR (hory-jasno x údolí –hnusně)

zima – mírné deštivé p. Azory

léto – teplo s bouřkami TV

v převažující západní proudění přináší od Atlantiku TN s atmosférickými frontami, z nichž vypadávají srážky.Toto vzdušné proudění působí na silnou proměnlivost počasí u nás.Vliv pevniny je menší.V létě stále počasí s malou oblačností a s vyso- kými teplotami, v zimě pak vlivy pevniny přinášejí mrazy.

· Teplota vzduchu – závisí na nadmořské výšce

 • nejteplejší: Dolnomoravský úval
 • nejvyšší průměrná roční teplota v Hodoníně ( 9,5 °C )
 • nejteplejší měsíc: červenec
 • nejnižší průměrná roční teplota Sněžka ( 0,2 °C )
 • nejchladnější měsíc: leden

průměrná teplota – měří se v 700, 1400, 2× 2100 = vydělí se 4

· Inverze teploty (= převrácený chod teploty) –chladný vzduch je pod teplým, který brání proudění.Často v zimě v kotlinách.

· Srážky – závisí na nadmořské výšce a na poloze vzhledem k větru

 • udávají se v mm / plochu O
 • průměr v ČR = 680 mm / rok
 • nejvíce srážek: Jizerské hory – 1700 mm / rok ; 345 mm / den
 • nejméně srážek: Žatec – 400 mm / rok

· Znečištění ovzduší: 1.Tepelné elektrárny

2. automobilismus

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.