Zeměpis

Základy planetární geografie

1. Vesmír a naše galaxie 2. Sluneční soustava Vesmír a naše Galaxie Vesmír = soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí, různé teorie o jeho vzniku náboženská teorie – Vesmír stvořen Bohem (bohy, …) teorie Velkého třesku – během relativně krátké doby se na malém místě ve Vesmíru shromáždilo velké množství energie a jejíž hustota …

číst více

Austrálie, Oceánie, Polární oblasti a oceány

1. Austrálie 2. Oceánie – Papua-Nová Guinea, Havajské ostrovy, Nový Zéland 3. Polární oblasti – Arktida, Antarktida 4. Světový oceán – Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, Jižní (ledový) oceán A) Austrálie „země protinožců“ – J polokoule; nejmenší kontinent, asi 9 mil km2; podobná Kanadě (státně, zemědělstvím) státní zřízení: konstituční monarchie, člen …

číst více

Afrika

1. Severní Afrika 2. Západní Afrika 3. Centrální Afrika 4. Východní Afrika 5. Jižní Afrika Severní Afrika (arabská, muslimská) zahrnuje 1/3 území Afriky, ¼ obyvatelstva; u části obyvatel kočovný způsob života – nomádi (beduíni) 5 států Mahgribu (arabský západ) – Západní Sahara (okupována Marokem), Maroko, Mauretánie, Tunisko, Libye 3 nilské státy – Egypt, Súdán, Jižní …

číst více

Latinská Amerika

1. Úvod 2. Mexiko 3. Brazílie 4. Argentina zahrnuje území stř a J části amerického kontinentu Z hranice – pobřeží Tichého oceánu; V hranice – pobřeží Atlantského oceánu původně kolonizována románskými národy – Španělé, Portugalci předali svou kulturu a jazyky, ty se drží ve většině dodnes řadí se sem také malé, většinou ostrovní, země dřívější kolonizátoři – …

číst více

Angloamerika

1. Úvod 2. USA 3. Kanada Z hranice – Tichý oceán; S – Severní ledový oceán; V – Atlantský oceán; J – totožná s J hranicí USA více než 50 % rozlohy amerického kontinentu dělí se na 2 velké ekonomické regiony – Kanada, USA; 3 závislá území – Bermudy (VB), Grónsko (Dánsko), Saint Pierre a Miquelon (Francie) …

číst více

Indický subkontinent a Jihozápadní Asie

1. Indický subkontinent 2. Indie 3. Jihozápadní Asie 4. Izrael Indický subkontinent (jižní Asie) zabírá území poloostrova Přední Indie (a přilehlé ostrovy), Indoganžskou nížinu, horské pásmo Himalájí státy – Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka historie: území Indie, Pákistánu, Bangladéše v minulosti kolonií VB – Britská Indie 1947 vyhlášení nezávislosti Indie a Pákistánu Západní …

číst více

Jihovýchodní a Východní Asie

1. Jihovýchodní Asie 2. Indonésie 3. Centrální a Východní Asie 4. Čína 5. Japonsko Jihovýchodní Asie zabírá území poloostrova Zadní Indie, Malajského poloostrova, Malajského souostroví Zadní Indie a Malajský poloostrov jsou vymezeny Indickým a Tichým oceánem Malajské souostroví tvoří Malé a Velké Sundy; Moluky; Filipínské souostroví tvoří „most“ mezi Asií a Austrálií státy JV Asie …

číst více

Ruská federace, region SNS

1. Úvod 2. Rusko 3. Bělorusko 4. Ukrajina 5. Moldavsko 6. Zakavkazsko 7. Střední Asie 8. Kazachstán 9. Kyrgyzstán 10. Tádžikistán 11. Turkmenistán 12. Uzbekistán   Úvod do maturitní otázky: historie: poněkud nedávno ve V Evropě jeden stát = SSSR, 1991 se rozpadá a zaniká 12 bývalých sovětských republik vytvořilo seskupení SNS koordinace politické, hospodářské, strategické …

číst více

Jihovýchodní a Východní Evropa

1. Jihovýchodní Evropa 2. Bosna a Hercegovina 3. Chorvatsko 4. Srbsko 5. Černá Hora 6. Makedonie 7. Slovinsko 8. Rumunsko 9. Bulharsko 10. Albánie 11. Jihovýchodní Evropa 2 12. Pobaltské republiky 13. Estonsko 14. Lotyšsko 15. Litva Jihovýchodní Evropa státy ležící na Balkánském poloostrově – Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Slovinsko, Rumunsko, …

číst více

Region střední Evropy

1. Úvod 2. Polsko 3. Slovensko 4. Maďarsko převládají vnitrozemské státy, pouze Německo a Polsko hraničí s mořem 4 ekonomicky vyspělé země – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko viz otázka 18 4 postsocialistické, středně rozvinuté země – Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko (otázky 13, 14) obyvatelstvo: převážně germánské a slovanské národy menšiny – Švýcaři hovořící románskými jazyky; Maďaři …

číst více