Zeměpis

Země a vesmír

1.vesmír, 2.sluneční soustava, 3.planetky-komety-meteroidy, 4.průzkum vesmíru 1) Vesmír Zhruba před 20 miliardami let došlo k tzv.Velkému třesku=během relativně krátké doby se na malém místě ve vesmíru shromáždilo velké množství energie a jejíž hustota a síla byla ohromná a která se začala přeměňovat ve hmotu s ohromnou hustotou,která vyvolala obrovskou explozi.Hmota se explozí roztrhala a rozlétla se do všech …

číst více

Západní Evropa

Mezi státy západní Evropy patří Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí a Monako. FRANCIE Francie je republika, 3. největší stát v Evropě, jejímž hlavním městem je Paříž. Dalšími důležitými městy jsou Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg a Grenoble. Povrch je převážně nížinatý (Francouzská nížina, Severofrancouzská nížina) a rovinatý (Pařížská a Akvitánská pánev). Mezi francouzské pohoří patří …

číst více

Základy kartografie

Kartografie se zabývá tvorbou map. Mapa – zmenšený obraz zemského povrchu (či vesmírných těles) v rovině. Postup: Zemské těleso se nahradí referenční koulí (glóbus) – zde nedochází ke zkreslení. Při zobrazování zemského povrchu do roviny se používají zobrazení rozvinutá na plochu. Zde se používají tři druhy zobrazení : 1. Rovinné zobrazení (azimutální zobrazení) dotyková rovina se dotýká zemského tělesa a …

číst více

Světové oceány

I. Rozdělení vod na zemi Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém oběhu. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal Země) rozumíme tedy vodu v oceánech mořích, na povrchu souše, vázanou v ledovcích a organismech, půdní, podzemní a atmosférickou vodu. Schéma rozdělení vod (viz obr.5): Voda – slaná 94% sladká 6%: podpovrchová 4.3% , led 1.7% , povrchová a …

číst více

Švédsko

Základní údaje: Rozloha : 449 964 km2 Počet obyvatel : 8 820 000 (1994) HDP : 198 miliard USD (1993) HDP na 1 osobu : 22 700 USD (1993) Kebnekaise – 2123 m Hlavní město : Stockholm – 1 540 000 obyv. Měna : 1 švédská koruna (SKr) = 100 ore Přírodní poměry: Švédsko se nachází na východní části Skandinávského poloostrova. Se svou rozlohou se řadí na páté místo v Evropě po …

číst více

Severní Amerika

omývána – ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem a severu Severním ledovým s Jižní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) náležící ostrovy – především na severu – Grónsko (náleží Dánsku) součástí je oblast Střední Ameriky (ne tak rozvinutá jako sever) Povrch horizontálně velice členitý s řadou zálivů, poloostrovů (největší poloostrov – Labrador) a ostrovů na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický …

číst více

Geografie průmyslové a stavební výroby

Význam a postavení průmyslové výroby Průmysl je nejvýznamnější výrobní odvětví.Zahrnuje těžbu a úpravu surovin a jejich zpracování na průmyslové výrobky.Podle zaměření rozdělujeme průmysl na těžební a zpracovatelsý.Podle úrovně průmyslu můžeme posuzovat vyspělost jednotlivých států.Průmysl je nositelem pokroku nejen ve výrobě,ale i ve stavebnictví,v do­pravě a službách.S rozvojem průmyslu je spojeno stěhování lidí do měst,a tím podporuje i jejich rozvoj.Průmysl …

číst více

Podnebí

mírný podnebí přechodného typu (určeno zeměpisnou šířkou) ČR leží na rozhraní mezi oceánským a pevninským podnebím (suché) (oblačné) vliv na podnebí má také nadmořská výška, sklon svahů silná proměnlivost počasí u nás Výšková stupňovitost – má vliv na rozložení teplot a srážek, převládající vegetaci, zastoupení půdních typů. · celoročně: Island Sibiř TN – cyklona TV – anticyklona zima – oteplení, déšť …

číst více

Planetologie

Země – těleso sluneční soustavy vykonává několik druhů pohybů, z nichž dva považujeme za základní a to rotační pohyb a oběh Země kolem Slunce Rotační pohyb: Země se otáčí kolem své osy ve směru pohybu hodinových ručiček – od západu k východu. Jedno otočení kolem osy trvá necelých 24 hodin – přesně 23 hod 56 min a 4 sec – to je tzv. hvězdný (siderický) den Probíhá …

číst více

Panamský průplav

Historie Američané zdaleka nebyli první, kdo se vážně zajímal o zkrácení cesty mezi dvěma oceány. Španělský král Karel V. už v roce 1534 nařídil svým poddaným v Latinské Americe, aby provedli první topografická měření. Protože projekt byl v tehdejší době neuskutečnitelný, Španělé zprůchodnili jinou stezku, takzvanou Křížovou cestu . Vedla pralesem přes Panamskou šíji, byla vydlážděna oblázky a ubírala se …

číst více