Stres, syndrom vyhoření a duševní hygiena

STRES

 • stres = fyzická a duševní reakce na zátěž
 • stresor = okolnost vyvolávající stres

2 druhy stresu:

- eustres = pozitivní stres, který nás nabudí (narození dítěte, maturita, svatba)

- distres = negativní a dlouhotrvající stres (problémy v rodině, ve vztahu, v práci)

Fáze stresové reakce:

1.     Poplachová reakce = vyšší tep, zrychlený dech, napětí, husí kůže, vysoká vnímavost okolí, vyplavení hormonů-ADRENALIN

2.     Rezistence = organismus je nabuzený, tento stav nesmí trvat příliš dlouho nebo dojde ke snížení imunity a zdravotním potížím

3.     Vyčerpání = selhání organismu

Úloha stresu:

= chránit organismus před nebezpečím

= upozorňovat na hrozbu/nebezpečí

= dostává tělo do pohotovosti “poplachová reakce“

= udržuje jedince v pohotovosti, dokud nebezpečí nepomine

SYNDROM VYHOŘENÍ

 • syndrom = soubor příznaků, celý výraz SYNDROM VYHOŘENÍ (burnout syndrom) se k nám dostal z USA  a původně se používal pro narkomany v posledním stádiu
 • až poté se začal používat ve spojitosti se zaměstnáním
 • zavedl jej Herbert Freudenberger

Hlavní příčiny:

-        mezi nejohroženější patří ti jedinci, kteří svou práci dělají na 100%, jsou nejpilnější, nejsvědomitější, nejzodpovědnější

-        práce je pro ně nejen zaměstnání, ale zároveň i posílením, radostí, činností pro blaho ostatních

-        postihuje nejčastěji lidi v profesích, kteří pracují s lidmi a jsou buď přímo, nebo nepřímo závislí na jejich hodnocení (ZDRAVOTÍ SESTRY, UČITELÉ, DOKTOŘÍ, PSYCHOLOGOVÉ, TELEFONISTÉ, VYCHOVATELÉ, POLICISTÉ)

 

Typické příznaky SV ve 4 oblastech:

 1. EMOCE (sklíčenost, podrážděnost, bezmoc)
 2. POSTOJ K PRÁCI (nechuť k práci, zapomínání)
 3. MEZILIDSKÉ VZTAHY (snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se)
 4. TĚLESNÉ PŘÍZNAKY (potíže se spánkem, jídlem, únava, vysoký krevní tlak)

Fáze SV:

0.     FÁZE = před fáze, ještě se nejedná o SV, ale je to tzv. ZÁKLAD, jedinec pracuje co nejlépe, přesto má pocit že požadavkům není možné dosáhnout, pocit                            že je jeho práce nedoceněná

1.     FÁZE = pocit, že jedinec nestíhá, práce ztrácí systém

2.     FÁZE = symptomy neurózy (úzkost a tiky), chaotické jednání

3.     FÁZE = pocit, že práce je zbytečná, ztráta veškerého zájmu a nadšení

Prevence a léčba SV:

PREVENCE

 • důležitý je postoj člověka k práci
 • práce by neměla být jediným cílem a zájmem v životě jedince
 • SOCIÁLNÍ OPORA = rodina, kolegové, přátelé
 • ZÁJMY A KNÍČKY  a celkové trávení volného času, ideálně opačně, než jedinec pracuje (tzn. intelektuální X manuální, kolektivní X individuální)

LÉČBA

 • v prvních fázích pomáhá změnit prac. styl
 • méně pracovat a více si užívat
 • lepší organizace času
 • naučit se odmítat úkoly navíc

DUŠEVNÍ HYGIENA

= nový pojem, který vznikl ve 20.stol

= snaží se sestavit soubor pravidel, které slouží k udržení duševního zdraví

= je na pomezí s PSYCHOLOGIÍ, LÉKAŘSKÝCH VĚD, SOCIOLOGIÍ

Hlavní zásady péče o duševní zdraví

1.     Dobrá životospráva (stravování, spánek, sport)

2.     Dýchání (pomalé, klidné, hluboké)

3.     Dobré vztahy, zázemí, harmonický život, nebýt sám, svěřovat se lidem

4.     Organizace času (plánovat si čas na práci a odpočinek – předcházíme tím přetěžováním organismu)

5.     Organizace práce

6.     Relax (jóga, cvičení)

7.     Aktivní řešení starostí

8.     Citové přeladění (brát věci s humorem)

9.     Myslet optimisticky

PŘEDCHÁZÍME TÍM:

-        špatné náladě

-        únavě

-        stresu

-        nespavosti

-        podrážděnosti

-        syndromu vyhoření

-        A PROBLÉMŮM VE VZTAHU S DRUHÝMI LIDMI

 

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.