Úloha informací v manažerském rozhodování

Informace:

 • snižuje míru neurčitosti
 • přináší něco nového, nový poznatek
 • velkou úlohu hraje výpočetní technika

Chybnost informace:

1. zastaralost

 • objevují se nové informace vyvracející staré
 • zastaralý počet obyvatel

2. chyba při komunikaci a zpracování informací

 • nejčastěji z neověřených zdrojů

3. záměrné

 • dezinformace

4. vyjadřují chybný poznatek, obecně uznávaný jako správný

 • nemožnost zjistit chybu
 • země je placatá, rybí tuk je zdravý
 • ochranou před nesprávnými informacemi je ověření z více zdrojů

Informační přetížení:

 • krize relevance = neschopnost rozlišit důležité informace a jejich pravdivostní hodnoty
 • informační společnost – důraz na informace – informační přetížení = daň

Uživatelé informací:

1. interní uživatelé

 • všichni zaměstnanci daného podniku, instituce
 • inf. pro vykonávání své práce, …

2. externí uživatelé

 1. zákazníci – cena, služby, otevírací doba, …
 2. dodavatelé – platební morálka, solventnost, …
 3. vlastníci nebo zřizovatelé – hospodaření, výkonnost
 4. vláda – zaměstnanost, pracovní místa, příjmy firmy
 5. celá společnost – vědomí o instituci

Informační zdroje pro manažerské rozhodování:

1. interní

 • firemní zprávy, vnitřní směrnice, účetnictví, plány

2. externí

 • informace o nás
 • zjišťujeme z databází, médií, názory lidí, výsledky průzkumů, …

Informace v manažerském rozhodování:

• kvalitativní

 • nečíselné
 • názory, pocity, spokojenost

• kvantitativní

 • číslo, graf

Základní vlastnosti informace:

1. relevance

 • charakter informace musí vypovídat charakteru využití

2. správnost

 • pravdivost a spolehlivost

3. včasnost

 • přijde v době, kdy je potřeba

4. aktuálnost

 • odraz aktuálního stavu, nejčastěji sociodemografic­ká data

5. úplnost

 • veškerá informace – mapy

6. přiměřenost

 • přiměřená podoba informace

7. nákladová přiměřenost

 • vyplatí se mi dát danou částku za danou informaci?

Competitive inteligence:

 • konkurenční zpravodajství nikdy ne průmyslová špionáž
 • shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách
 • snaha odhalit silné a slabé stránky konkurence a její strategické záměry = získání konkurenční výhody
 • veškeré získané informace by měly být legální
 • velkou úlohu má IT
 • záležitost soukromého sektoru
 • často snaha získat přeběhlíka z jiné firmy, získat od něj všechny informace o dané firmě a vyhození 
 • informace ověřené z více zdrojů, kombinace několika zdrojů
 • využít šedou literaturu – disertace, diplomky, konferenční zprávy; ale také patenty, zlepšení a způsoby výroby a výroční zprávy
 • převážně u soukromých firem (asijští tygři)

Činnosti:

 • shromažďování všech typů informací o konkurenci z placených i neplacených zdro­jů
 • shromažďování a analyzování informací z okolí politické a demografické souvislosti
 • vytěžování informací z otevřených zdrojů

Zajímá nás:

 • finanční a kreditní informace (např. účetní uzávěrky)
 • burzovní zprávy (včetně hodnocení brokerskými organizacemi)
 • informace o výrobcích i se zaměřením na spotřebitele, včetně výsledků testů výrobků
 • záležitosti intelektuálního vlastnictví (ochranné známky)
 • informace o tenderech (= výběrových řízeních a grantech)

Formy informačních zdrojů:

 • nepublikované a nezveřejněné, nikoliv tajné
 • publikované a zveřejněné

Prohledávání a využití:

 • bibliografické báze dat
 • databáze fulltextů
 • faktografické databáze numerického a textového typu
 • databáze rejstříků, firem, výrobků a služeb

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.