Sítě

síť (network) – spojení počítačů a dalších zařízení (tiskáren, terminálů,…) význam

· přenos dat a přístup k nim

· komunikace mezi uživateli

· sdílení programů a dat

· sdílení technických prostředků (tiskárny, disky, modemy, vzdálené počítače,…) Typy sítí velikost

· LAN (Local Area Network) – omezená oblast, budova, podnik

· WAN (Wide Area Network) – Internet, starší Bitnet hierarchie (vztah mezi počítači)

· Klient-server: server – výkonný řídící počítač; klient – stanice (využívá služby serveru, nemusí mít HD a FD

· Peer-to-peer – rovnocenné uzly, někdy klient, někdy server (LANtastic,…) topologie

· sběrnice (bus)

· hvězda (star)

· kruh (ring) Propojení počítačů Kabely

kritéria: rychlost, cena, maximální délka, průměr,…

· nestíněná kroucená dvojlinka – nejlevnější, pomalé, malá maximální délka

· koaxiální kabel – levné, velice rozšířené, přijatelná rychlost a délka

· stíněná kroucená dvojlinka – rychlá x dražší, větší průměr kabelu

· kabel ze skleněných vláken – výborné parametry

· radiové spojení

· telefonní linky- modem

Modem

modulace a demodulace signálu PC (digitální) x telefonní vedení (analogové), digitální telefonní sítě – pouze speciální rozhraní

typy modemů : interní (karta), externí (přípojení na sériový port), faxmodem (došle faxy jsou na disku) Síťová karta

spojení počítače s kabelovým rozvodem Síťový operační systém

· koordinace a řízení sítě

· multitasking

· přidělování zdrojů

· zajištění bezpečnosti a přístupových práv

Klient-server: Novell NetWare, Windows NT, Unix

Peer-to-peer: Windows for Workgroups, Windows 95/98, Lantastic,… Síťové počítače

· NC, NetPC – počítače bez HDD, FDD,… (úspory: pořizovací cena??, údržba informačního systému) Internet

· celosvětové propojení místních sítí, vývoj od 60. let (USA ministerstvo obrany)

· zdroj informací

· decentralizovaná, bez vlastníka, relativně snadné připojování nových účastníků

· Intranet – využití technologií Internetu v rámci sítě LAN, součást Novell NetWare 4.11, očekávaná nová verze Novell NetWare má běžet pod síťovým protokolem TCP/IP (dosud protokol IPX, protokol TCP/IP je sjednocujícím prvkem Internetu) Připojení

· telefonní linka (komutované připojení – nutnost modemu), pevná linka, radiové spojení

· samostatný počítač x lokální síť

· provider – poskytovatel přístupu (servery trvalé připojené k Internetu, přístup přes jeho servery)

· poplatky – provider (paušál + doba připojení, různé možnosti) + Telecom (telefonní impulzy, nezáleží na vzdálenosti adresáta) Služby uživatelům sítě Internet

· elektronická pošta (e-mail) – komunikace s jinými účastníky

· získávání informací

· poskytování informací

· různé služby: přihlášení se na vzdálený počítač (Telnet), přenos souborů mezi počítači (FTP), přístup k distribuovaným informacím (Gopher), zájmové konference v síti – NEWS (Usenet), WAIS (Wide Area Information Server), World Wide Web (WWW) Elektronická pošta – Email

· posílání dopisů (textové soubory, jiné datové soubory)

· elektronická poštovní schránka (adresář na disku serveru – po přihlášení k Internetu se došlá pošta předá)

· poštovní programy (Microsoft Exchange, Internet Mail, Pegasus,…), většinou součást OS nebo shareware

· diskusní skupiny (elektronické konference) – komunikace skupin k určitému tématu, existují i „živé“ konference (přímá komunikace, někdy i obrazová) World Wide Web -WWW

· World Wide Web (WWW) – hypertextová informační služba

· hypertext: libovolná část textového dokumentu (slovo, věta, obrázek,…) jako odkaz (hypertextový link) na jiný dokument nebo na jiné místo v témže dokumentu, dokumenty mohou být fyzicky uloženy na různých počítačích v Internetu

· WWW klient (prohlížeč, browser – Internet Explorer, Netscape Navigator, …) – umožňuje hypertextovou sítí dokumentů procházet (většinou umožňuje zároveň přístup i k dalším službám: Telnet, Ftp, Gopher, NEWS, WAIS), struktura klient-server

· HTML – jazyk hypertextových dokumentů (HyperText Markup Language), několik úrovní jazyka (dnes 4.0)

· vyhledávací programy: vyhledávají informace v Internetu (AltaVista, Yahoo, Seznam,…)

· distribuce textových informací v HTML (texty, dokumentace, nápovědy,…), uživatelské rozhraní Windows 98 (očekává se v červnu 98) má být založeno na vzhledu WWW stránek a obsluze prohlížečů Poskytování informací

· server poskytovatele: úspornější, omezená kapacita (platí se za MB), snadný a rychlý přístup k informacím

· vlastní Internet server: nutná pevná linka, libovolné množství informací (kapacita disků) Identifikace IP adresy

· IP adresa (musí mít povinně každé zařízení – počítač,…)

· IP adresa: 4 čísla 0 až 255, oddělení tečkami (př. 147.32.170.30), jednotlivé části adresy jsou přidělovány centrálně (adresa musí být unikátní), přidělování adres uvnitř sítě je interní záležitost Doménová jména

· lze použít místo IP adresy (př. server1.organi­zace.cz)

· jednodušší, nepovinné (většinou mají servery, poskytující nějaké služby), servery poskytující více služeb mají více jmen (aliasová jména) – např. ftp.organizace.cz, gopher.organi­zace.cz, organizace.cz,…

· jednotlivé části oddělené tečkou označují domény (administrativní jednotky sítě Internet), pořadí slov je hierarchické

· domény – stát, organizace, útvar uvnitř organizace,…

· nejvyšší doména: zkratka státu, USA – výjimka: několik domén charakterizujících povahu organizace – EDU, COM (firmy), GOV (vládní organizac), ORG (jiné organizace) E-mailová adresa

· identifikace elektronické poštovní schránky

· uživatelské jméno + @ + doménové jméno počítače (nebo doménové jméno přidělené organizaci)

· např. GHlucin@eunet.cz URL (Uniform Resource Locator)

· identifikátor dokumentů

· jméno služby (FTP, Gopher, WWW,… přesněji protokolu) + jméno počítače s dokumentem + označení dokumentu v rámci počítače

· gopher://gopher­.cesnet.cz (dokument dostupný službou Gopher, na počítači gopher.cesnet.cz, označení dokumentu v rámci počítače není uvedeno, jedná se o „hlavní“ dokument, tvořící kořen stromu dokumentů na daném počítači)

Informační nástěnky neboli BBS

· Informační nástěnky (Bulletin Board Service, BBS) – počítače vybavené modemem připojeným k telefonní lince poskytující různé informační služby (často šíření volně dostupného SW)

· přístup volný, placený nebo kombinovaný

· možnosti: kopírování volně šiřitelných programů a datových souborů, elektronická pošta, diskusní skupiny

· sdružování do sítí (FidoNet. CompuServe)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.