Informatika

Jazyk a získávání informací, informatika

Pomocí jazyka získává člověk při poslechu a čtení textů zkušenosti a poznatky. Jazyk je nepostradatelný nástroj mezilidských styků. Každý člověk by se měl seznamovat s novými vědeckými, technickými a kulturními poznatky, prohlubovat své znalosti, vytvářet si názory na uspořádání a řízení lidské společnosti. V tom jsou zajisté mezi lidmi rozdíly, záleží na oboru jejich práce, na jejich […]

číst více

Základy informatiky

Informatika = Nauka o vzniku, oběhu a společenském působení informací. Teorie informace = Matematický základ sdělovací techniky. Nezajímá se o vlastní obsah informace, nýbrž zkoumá např. jak lze informaci měřit, jak se vlivem šumu (rušivých faktorů) v přenosovém kanálu, např. při telefonickém styku, snižuje míra informace, jak lze následky šumu snižovat. Tradičními veřejnými středisky informací jsou knihovny. Zejména […]

číst více

Vstupní zařízení

· základní rozhraní mezi počítačem a člověkem – zadávání dat, řízení počítače a komunikace s ním · zjednodušování rozhraní · obsluha počítače – (děrné štítky a jejich snímače), klávesnice, světelné pero, lidský hlas, (počítače řízené myšlenkou) · vstup – digitální signál, zpracování zajišťuje software (je na něm, jak zpracuje) Klávesnice · nejdůležitější vstupní zařízení · standardizovaný vzhled, rozmístění a […]

číst více

Sítě

síť (network) – spojení počítačů a dalších zařízení (tiskáren, terminálů,…) význam · přenos dat a přístup k nim · komunikace mezi uživateli · sdílení programů a dat · sdílení technických prostředků (tiskárny, disky, modemy, vzdálené počítače,…) Typy sítí velikost · LAN (Local Area Network) – omezená oblast, budova, podnik · WAN (Wide Area Network) – Internet, starší Bitnet hierarchie (vztah mezi […]

číst více

Sběrnice

bus skupina vodičů (výměna dat) + sloty (zásuvky) pro přidání rozšiřujících desek procesor + sběrnice – hlavní předpoklady výkonu počítače typy sběrnic – podle počtu najednou přenášených bitů (16 bitů, 32 bitů,… – datová sběrnice) řízení sběrnice · data přenášená naráz pouze z jednoho zařízení do druhého, třetí musí počkat · starší typy sběrnic -řídí hlavní procesor · novější typy – samostatné řízení části […]

číst více

Paměti

Paměti uchovávají programy + data – vše ve dvojkové soustavě význam dvojkové soustavy – snadná realizace a jednoduchost operací bit – základní jednotka informace, 2 stavy (0,1 – proud prochází|neprochá­zí, zapnuto|vypnuto,…); počet stavů pro n bitů=2n bajt (byte, slabika) = 8 bitů, počet možných hodnot = 256 (0–255), nejmenší adresovatelná jednotka paměti předpony – kilo (210=1024), mega (220=1 045 876), giga (230=1 073 741 824) soubory a adresáře – […]

číst více

Monitory (výkonové charakteristiky, instalace, provozní podmínky)

Každý monitor musí být přizpůsoben videokartě (např.: MDA, CGA, EGA, VGA, SVGA), ke které má být připojen. Není možné například monitor pro EGA kartu připojit ke kartě SVGA. Monitory je možné rozdělit do dvou základních skupin: monochromatické (černobílé): informace zobrazují pouze v odstínech jedné barvy (obvykle bílá, oranžová, zelená) barevné (color): umožňují zobrazovat více různých barev […]

číst více

MS Excel – obecný popis produktu

TABULKOVÉ PROCESORY slouží k zpracovávání tabulek + tvorba grafů (C602, WinTab, WinGraf, MS Excel, Quaero, Framework, Lotus 123) MS EXCEL společnosti Microsoft, součást MS Office Pojmy: „sešit“ : dokument v Exelu (1 sešit má max. 256 listů) „list“ : obsahuje buňky, mřížky, záhlaví řádků a sloupců, posuvníky a ouška listů „buňka“ : tj. „chlíveček“, do kterého vkládáme nějaká data, vždy je […]

číst více

Informatika

teorie informace, informatika – dvě vědy zkoumající informace Teorie informace Vznik – konec 2. SV (potřeby leteckého provozu) – Claude Elwood Shannon Matematická věda, patří do kybernetických věd Zkoumá informaci jako základní jev, který umožňuje existenci složitých systémů, především organismů a společenství, a snaží se najít matematické vyjádření množství informace Zabývá se přenosem, kódováním a měřením informace Využívá: teorie […]

číst více

Historie prostředků výpočetní techniky

1. Vznik číselných soustav zhruba před 7000 lety v Sumérské říši (dnešní Irák) 2. Počítací destičky v Číně 3. Počítací tyčinky v roce 1620 v Anglii 4. Logaritmické pravítko v roce 1630 5. První ruční mechanický počítací stroj v roce 1670 v Německu 6. Děrnoštítkový počítací stroj v roce 1833 v Anglii sestrojil Charles Babbage stroj se jmenoval Analytical Engine 7. Děrnoštítkové stroje od r. 1890 8. První počítač na bázi telefonního relé […]

číst více