Historie prostředků výpočetní techniky

1. Vznik číselných soustav

 • zhruba před 7000 lety
 • v Sumérské říši (dnešní Irák)

2. Počítací destičky

 • v Číně

3. Počítací tyčinky

 • v roce 1620
 • v Anglii

4. Logaritmické pravítko

 • v roce 1630

5. První ruční mechanický počítací stroj

 • v roce 1670
 • v Německu

6. Děrnoštítkový počítací stroj

 • v roce 1833
 • v Anglii
 • sestrojil Charles Babbage
 • stroj se jmenoval Analytical Engine

7. Děrnoštítkové stroje

 • od r. 1890

8. První počítač na bázi telefonního relé

 • v roce 1934
 • v Německu
 • sestavil Konrad Zuse

9. Počítač MARK 1 (Hegemonie USA)

 • v roce 1943
 • v USA na Harvardově univerzitě
 • sestrojil Howard Aiken

10. První elektronkový počítač ENIAC (firma)

 • v roce 1946
 • v USA
 • komerčně prodávaný

11. UNIVAC (firma Reminkton)

 • v roce 1951
 • sériově vyráběný

12. První programovací jazyk FORTRAN

 • v roce 1956
 • firma IBM – vědecko-tech. výpočty

13. Počítače integrovaných obvodů

 • v roce 1963
 • firma IBM

14. První mikropočítače

 • v roce 1977
 • APPLE – COMODORE

Relé, elektronky, tranzistory

IBM = International Busines Machines

IBM PC – od roku 1986 – standard Vývoj počítačů dělíme do etap, kterým říkáme generace

Počítače

 • jsou stroje na zpracovávání informací
 • jsou výkonné technické prostředky (systém navzájem propojených prvků), který je schopen pomocí předem vložených pokynů zpracovat danou úlohu

Program

 • je posloupnost úkonů (instrukcí) které vedou k vyřešení dané úlohy

Hlediska rozdělení počítačů

 1. velikost
 • sálové
 • mini
 • mikropočítače (dnešní)
 1. přenosnost = mobilita
 • stolní
 • přenosné (laptopy, notebooky, bible size, palmtopy)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.