Sběrnice

 • bus
 • skupina vodičů (výměna dat) + sloty (zásuvky) pro přidání rozšiřujících desek
 • procesor + sběrnice – hlavní předpoklady výkonu počítače
 • typy sběrnic – podle počtu najednou přenášených bitů (16 bitů, 32 bitů,… – datová sběrnice)
 • řízení sběrnice

· data přenášená naráz pouze z jednoho zařízení do druhého, třetí musí počkat

· starší typy sběrnic -řídí hlavní procesor

· novější typy – samostatné řízení části sběrnice

· řídící – vedou signály typu sběrnice volná, obsazeno, zahajte přenos dat,…

· adresová – určení místa v paměti, na které se bude informace zapisovat nebo ze kterého se bude číst (16ti bitové – schopné adresovat prostor 64 kB, 32 bitové – schopné adresovat prostor o velikosti 4096 MB)

· datové – přenos dat typy sběrnic ISA

(AT-bus)

 • 16 bitová, frekvence 8 MHz (zbytečně brzdí procesory 386 a vyšší)
 • dovoluje pracovat pouze s 16 MB operační paměti
 • MCA (microchannel), EISA
 • 32 bitů, vyšší frekvence
 • drahé, drahé rozšiřující karty
 • VESA – Local bus
 • proceosr, paměť, cache, grafická karta – 32 bitová lokální sběrnice
 • pevný disk, zvuková karta, faxmodem,… – data přes převodník do zásuvek typu ISA
 • uplatnění u 486
 • stejná frekvence jako procesor
 • PCI (Peripheral Component Interconnet – propojení periferních zařízení)

2 sběrnice:

 • lokální – procesor, paměť, cache
 • vlastní sběrnice PCI – ostatní části počítače
 • mezi nimi překlenovací čip – řízení sběrnice PCI, procesor se o ni nestará
 • 32 bitová, lokální má frekvenci procesoru, PCI 33 MHz
 • s výměnou procesoru výměna překlenovacího čipu
 • ostatní součástky mohou zůstat
 • k PCI lez pomocí překlenovacích součástek připojit jakékoli jiné rozhraní – (tedy i systém ISA)
 • USB
 • AGP

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.