Paměti

Paměti

 • uchovávají programy + data – vše ve dvojkové soustavě
 • význam dvojkové soustavy – snadná realizace a jednoduchost operací

bit – základní jednotka informace, 2 stavy (0,1 – proud prochází|neprochá­zí, zapnuto|vypnuto,…); počet stavů pro n bitů=2n bajt (byte, slabika) = 8 bitů, počet možných hodnot = 256 (0–255), nejmenší adresovatelná jednotka paměti

 • předpony – kilo (210=1024), mega (220=1 045 876), giga (230=1 073 741 824)
 • soubory a adresáře – specifikace souborů a adresářů v MS DOS, dlouhé názvy souborů, hvězdičková konvence
 • základní charakteristiky pamětí: kapacita + vybavovací doba…

Vnitřní paměť

 • nezbytná
 • 2 základní typy – ROM a RAM
 • srovnání s vnější pamětí – menší kapacita, větší rychlost

ROM

 • read only memory
 • malá, rychlá, pouze pro čtení, obsah vypálen výrobcem, permanentní
 • základní instrukce pro start počítače (BIOS)
 • další typy: PROM (Programable ROM – zápis do paměti se neprovádí při výrobě, ale později do prázdných obvodů pomocí tzv. programátoru paměti PROM), EPROM (Eraseable PROM – programují se stejně jako PROM, informace lze vymazat pomocí ultrafialového záření), EEPROM (Eletrically EPROM – EPROM mazatelné elektrickým proudem)
 • kapacita je většinou 64 kB

RAM

 • Random Access Memory – paměť s náhodným přístupem k datům (přímý přístup)
 • čtení i zápis, energeticky závislá!!, krátkodobé uchování dat
 • běžící programy a aktuálně zpracovávaná data (operační paměť)
 • dnes minimum 8 MB, standard – 16 MB (nebo raději 32 MB), lze doplňovat v párech (čipy)
 • běh více programů, odkládání na disk

Organizace paměti v MS DOS

 • konvenční paměť (Conventional Memory) – 0 – 640 kB, omezení u počítačů PC XT; programy, ovladače (tiskárna, klávesnice,…)
 • horní paměť (Upper Memory Area – UMB) – mezi 640 a 1024 kB (384 kB), ovladače, operační systém
 • vysoká paměť (High Memory Area – HMA) – paměťový blok, který může být obsazen částí operačního systému (uvolní 64 kB konvenční paměti)
 • dodatečná paměť (Extended Memory – XMS) – nad 1 MB, od CPU 286, vyžaduje zavedení ovladače (HIMEM.SYS)
 • rozšířená paměť (angl. Expanded Memory – EMS) – na přídavných deskách, vyžaduje ovladač, pomalejší, než XMS, některé aplikace ji vyžadují, simulace – ovladač EMM386.EXE (Expanded Memory Manager) nebo QEMM, procesor minimálně 386 nebo vyšší

Konfigurace paměti AUTOEEC.BAT, CONFIG.SYS program MemMaker – optimalizace paměti

Další paměti

 • registry
 • Cache
 • speciální paměť mezi procesorem a RAM (důvod – pomalý přístup do dynamických pamětí RAM)
 • od 386DX součást procesoru
 • kapacita – 64 až 512 Kbyte
 • Second Level Cache (Cache paměť druhé úrovně) – 64 a 512 KB, odkládání používaných částí programu
 • princip – procesor požaduje několikrát za sebou stejné informace z paměti – RAM, často požadované informace jsou proto umístěny do paměti CACHE
 • 2 části cache:
 • instrukční CACHE – uchovává pouze instrukce (příkazy) procesoru.
 • datová CACHE – uchovává pouze data
 • mezi procesorem a operační pamětí
 • největší význam má prvních 128 KB, další už nepřinášejí tak významný rozdíl

cache první a druhé úrovně

 • disková cache – minimalizace čtení a zápisů na disk, odložení zápisů a čtení na dobu. Kdy CPU nemá jinou práci (dnes i na řadiči, lze využít část operační paměti – program SMARTDRV) – pozor na výpadek napětí
 • videopaměť
 • paměť tiskáren a dalších zařízení,…

Vnější paměti

 • dlouhodobé uchování dat
 • není nezbytná, ale důležitá, standardně HD, FD (CD ROM)
 • velká kapacita, malá rychlost
 • diskové (přímý přístup) a páskové (sekvenční přístup) paměti
 • média – papír (děrné pásky a štítky), magnetická (magnetické pásky a disky), optická, magnetooptická

Hard disk (pevný disk, HDD)

 • první pevné disky – slangově Winchester
 • větší kapacita a rychlejší + kvalitnější než disketa; ale zpomaluje počítač
 • kovové disky (několik disků nad sebou), magnetický povlak (oxid železa), vzduchotěsné pouzdro
 • čtecí a zapisovací hlava v minimální vzdálenosti od povrchu (jakákoli částice by způsobila poškození povrchu), nad každým povrchem a pevně spojené
 • disk se otáčí (více než 7000 otáček za ???)
 • rozměry: 3,5“ (palec = 2,54 cm), notebooky – menší rozměry
 • více disků, logické disky, bezdiskové počítače v sítích
 • interní, výměnné, externí HDD (transdisk)
 • ochrana – otřesy, nevypínat při čtení|zapisování; zaparkování hlav disku po vypnutí (starší typy disků to neumí, parkuje se softwarově)
 • kapacita – nad 1 GB, až 10 GB

Fyzická struktura disku

 • nezávislá na OS
 • stopy (305 a více stop na 1 desku)
 • válec – stopy se stejným pořadovým číslem na různých vrstvách
 • sektory – 17, 26, 34 nebo 52
 • fragmentace (a nesouvislost) – zpomalování počítače
 • prokládání – faktor prokládání 1:1 (čtení sektorů po sobě – neprokládané, diskety), 1:6 (mezi po sobě jsoucími sektory je 5 jiných sektorů), nověji 1:3, faktor lze nastavit při low-level formátu (ztráta dat), dnes i softwarově bez ztráty dat

Řadič pevného disku

 • fyzická část počítače – zprostředkovatel mezi MB a HD
 • metody přístupu do paměti: přímý přístup (DMA- přímý zápis dat do paměti), přístup přes přerušení (přes vyrovnávací paměť, po jejím zaplnění data ukládá CPU)
 • typy řadičů: IDE (ATA), EIDE (Enhanced IDE, uměl adresovat disky nad 528 MB – omezení BIOSu, ATAPI – specifikace pro mechaniky CD ROM), Fast ATA, ESDI, SCSI (rychlost, koncentrace dat)

Logická struktura v MS DOS

 • alokační bloky (clustery) – elementární prostor pro soubor (nelze zapsat části dvou souborů), velikost je dána typem HD a operačním systémem
 • boot sektor (zaváděcí záznam MS DOSu – MBR – master boot record) – 0. sektor 0. stopa, krátký programový kód k načtení systému (kontroluje schopnost zavedení disku – zda obsahuje soubory IO.SYS a MS DOS.SYS, pokud existují počítač je načte a spustí)
 • tabulka FAT (tabulka rozložení souborů na disku – File Allocation Table) – kde se nacházejí soubory, každý alokační blok (cluster) má záznam ve FAT (její velikostí a kapacitou disku je určena velikost clusteru – velké u velkých disků), označení BAD – vadný sektor
 • root (kořenový adresář) – názvy souborů (resp. podadresářů – soubory a adresáře jsou z hlediska MS DOSu totožné)
 • tabulka rozdělení disku – z fyzického disku lze vytvořit několik segmentů (logické disky, partitions), primární segment + další sektory, každý má svou logickou strukturu, mohou být různé OS

Formátování

 • low level (nízkoúrovňové) – fyzická struktura, nastavení prokládacího faktoru (u výrobce)
 • segmentování (program FDISK)
 • softwarové – program Format – vytvoření MBR, FAT, ROOT; kontrola povrchu; segmenty každý samostatně

Údržba HD

 • scandisk – kontrola dat na HD, kontrola povrchu (a případná oprava)
 • defrag – defragmentace – soubory souvislé, mezi soubory nejsou díry

Komprimace dat

 • zmenšení velikosti souborů bez ztráty informace
 • programy ZIP, ARJ, RAR… (většinou shareware), další výhody: komprimace více souborů do 1 archívu, výhody z hlediska obsazení clusterů
 • komprimace na pozadí

Diskové pole

 • řeší problémy: kapacita, bezpečnost dat, rychlost přenosu dat
 • diskové pole RAID – angl. Redundant Array of Inexpensive Disk (redundantní pole levných disků) – spojení několika levných pevných disků do jedné jednotky
 • několik typů RAID 0–7?
 • příklad zabezpečení: mirroringu (zrcadlení) disků – data jsou ukládána na dva disky současně

Disketa (pružný disk, floppy disk, FDD)

 • malá kapacita, pomalá, ale přenosná; dnes překonané, ale chybí jiný standard
 • pružný magnetický kotouč v plastikovém pouzdře, kovový kryt výřezu, záznam jako u pevného disku, hlava se dotýká kotouče
 • jezdec v rohu diskety – ochrana proti zápisu (i před viry)
 • notebooky – i externí provedení
 • 3,5“ HD – 1.44 MB, (5,25“ – 1.2 MB, 8“)
 • SD, DD, HD, 2HD (2,88 MB); SS, DS
 • vlastnosti viz HDD (nelze rozdělit na partitions, lze startovat počítač, ale musí být systémová)
 • menší životnost

Ochrana

 • (počet čtecích a zapisovacích operací)
 • prach, kouř, dotyk plochy (zásobníky, obaly)
 • otřesy a pády, vytažení během čtecích|zapiso­vacích operacích
 • teplo a sluneční světlo
 • magnetické pole, obsah disket obnovovat (magnetické pole působí všude), 50 cm od zdrojů magnetického pole (monitor, magnety, televizor, elektromotory, zdroj počítače)
 • řadič na jedné propojovací desce společně s řadičem pevných disků

CD-ROM

 • kapacita až 680 MB resp. 74 min. zvuku (datová a zvuková stopa)
 • použití – distribuce velkého objemu dat (programy, multimediální CD – zvuk, video, fotografie – hry, výuka, encyklopedie,…)
 • hliníková folie, zalitá do průhledného polykarbonátu – brání mechanickému poškození
 • průměr 12 cm, existují i jiné
 • data zaznamenána mechanicky (opticky – „vypálí“ laserový paprsek), nevadí

magnetické pole

 • uchování dat neomezeně dlouho – pozor na poškrábání, otisky prstů
 • data uložena ve spirále, čtecí-zápisovou hlavičku nahrazuje velice přesný laserový paprsek
 • rychlosti – násobek jednoduché rychlosti (zvukové CD), dnes 16×, určitě nad 10×, srovnatelné s pomalejším HDD
 • ovladače
 • jednotka CD-ROM – tlačítka, připojení sluchátek a regulátor hlasitosti sluchátek, mohou být i další obslužné prvky; většinou softwarové ovládání
 • CD-ROM – 1× vypálené výrobcem
 • CD-R – lze 1× vypálit prázdné médium
 • CD-RW – lze vícekrát, zatím v začátcích, vypálit se musí vždy najednou celý disk (vhodné např. na zálohování dat)

DVD (digitální videodisky)

 • ROM, RW
 • vyvíjí se, v současné době zpomalení
 • společné vlastnosti s CD (průměr 12 cm, laserový paprsek, lze používat i CD)
 • kapacita – až 4,7 GB (vývoj – dvouvrstvé a dvoustranné disky – až 17 GB)
 • „videodisky“ – náhrada videokazet (133 minut obrazového a zvukového záznamu, vysoká kvalita), 17 GB – 8 hodin

Streamer

 • pásková paměť (pomalá, ale větší kapacita), zálohování dat
 • technologie: DAT (princip záznamu zvuku, kapacita 1– 5 GB), QIC, 8mm magnetické pásky (2–5 GB), DLT (20–40 GB)

Další média

 • ZIP – 100 MB, médium cca 500,–, stává se standardem (standardní výbava počítačů, podpora bootování), použití jako běžná disketa
 • JAZ (1 GB)
 • a:drive (120 MB, kompatibilní s disketami)
 • Bernoulliho disk, magnetooptické jednotky, SyQuest – starší typy

PCMCIA karty

 • Personal Computer Memory Card International Association (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)
 • od roku 1989 – inicativa 200 firem
 • původní účel – standard pro výrobu paměťových karet pro bezdiskové stanice
 • využitelné pro širokou škálu periferií
 • malý rozměr (kreditní karta), zatím vyšší cena
 • využití hlavně u přenosných počítačů (sloty pro instalaci karty)
 • pracuje na PC, Macintoshi, v elektronické hře, fotoaparátu…
 • nezávislost na HW počítače
 • výhody: rychlý a efektivní systém pro připojování řady periferií bez – vypínání počítače, jednoduché instalování karty, automatické konfigurování karty, tzv. hot swap, neboli výměna karty za chodu, malé rozměry, relativně – nízká spotřeba
 • typy: paměťové, síťové, zvukové, faxmodemové
 • Označení jednotek

A:,… A:, (B:) – diskety, C: první HDD, D:… další bootovací A:,C:, pozor na viry z disket

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.