Starověké civilizace

Dělí se na:

 • despocie
 • vojenská demokracie
 • klasická demokracie

Despocie:

 1. Mezopotámie: státy – Sumer, Asýrie, Babylónie
 2. Egypt
 3. Malá Asie, Irán
 4. Sýrie, Izrael
 5. Čína

ad 1) Mezipotámie – Sumerské drobné městské státy, centrum každého města chrám, rané období – theokracie, později panovník= zástupce boha na zemi;

Obyvatelé:

 • Asýrie – despocie, kvetl obchod:
 • Babylónie – jih Mez., největší rozmach za Chamurapiho, dělení obyv. do 3 skupin:
 1. plnoprávní:
 2. osobně svobodní:
 3. služebníci a otroci:
  • forma vlády – královská vláda:

ad 2) Egypt – údolí Nilu, theokracie, dělení obyv. do 3 skupin + otroci:

 1. horní vrstva:
 2. 2.vrstva – vzdělaní:
 3. 3. vrstva:

Demokracie:

 • Řecko – vznik nových forem státu za archaického období – řecká polis=městský stát, na řízení se podíleli všichni plnoprávní občané; Þ
 • Atény – klasická demokracie, za PERIKLA – největší rozmach, základem všeho bylo lidové shromáždění:

Rada pěti set

Střepinkový soud

 • Sparta – voj. demokracie, volební a rozhodovací právo měli jen osobně svobodní muži:

vůdce byl spíše pouze voleným vojevůdcem, ale neměl velkou polit. moc

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.