Sjednocení Itálie a Německa

SJEDNOCENÍ ITÁLIE

Itálie byla tvořena osmi státy – Lombardií, Benátskem, Parmou, církevním státem, Toskánským vévodstvím, Modenským vévodstvím, Sardinským královstvím a Neapolí.

r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná.

Sardinský panovník abdikoval a na trůn nastoupil jeho syn Viktor Emanuel II, ten uzavřel mír a zavázal se, že nebude povstalce podporovat.

r. 1859 konflikt Savojské dynastie s Habsburskou dynastií, který vyústil ve válku. Sardinský král Viktor Emanuel II. porazil rakouské vojsko ve dvou bitvách: u Sorferina u Magenty =) Alexandr Bach (ministr) musel odejít =) konec Bachovského absolutismu

V Itálii – velké rozdíly:

  • S – průmyslový
  • J – zaostalý

Rakousko přenechalo Sardinskému panovníkovi Lombardii, také se k Sardinii připojilo Toskánsko, Modena a Parma =) základ Italského státu.

Viktor Emanuel měl schopného ministerského předsedu – Cavour, byl vydáván časopis – Il Risorgimento = vskříšení = boj za sjednocení Itálie.

Guseppe Garibaldi – pocházel z chudých poměrů, zapojil se do sjednocovacích procesů, účastnil se povstání, byl odsouzen k smrzi, musel utéct do USA ale r. 1859 se vrátil a bojoval v Severní Itálii již jako generál.

r.1860– povstání na Sicílii – proti Sicilskému králi, Garibaldi zvítězil a ovládl celou Jižní Itálii. Obyvatelé jižní Itálie hlasovali a byli připojeni k Sardinskému království.

r. 1861 proběhlo v Turýně zasedání Všeitalského parlamentu – rozhodlo se, že králem bude Viktor Emanuel.

r.1866 vypukla Prusko – Rakouská válka, Itálie – stoupencem Pruska a díky vítězství Pruska dostává Itálie Benátsko.

Viktor Emanuel chtěl od papeže získat také církevní stát, ale proti tomu – francouzský král.

r. 1870 – byla poražena Francie ve válce Prusko – Francouzské a k Itálii se přidává také církevní stát. Papež ovládá pouze Vatikán.

Hlavním městem se stává Řím, Itálie – konstituční monarchie.

SJEDNOCENÍ NĚMECKA

„krví a železem“

Po revoluci 1848 byl obnoven Německý spolek, nějvýznamnější roli hrálo Prusko, bylo silným vojenským státem, ministerským předsedou byl Oto von Bismark. Prusko si vzalo za úkol sjednotit Německo.

Prusko a Rakousko vedli válku proti Dánsku, protože Dánsko ovládalo Schlezwitzko a Holštýnsko – území na S. Německa. Válku Prusko a Rakousko vyhrálo =) toto území pod nadvládu Pruska. Poté se objevily spory mezi Pruskem a Rakouskem =) válka Prusko – Rakouská, r. 1866 – bitva u Hradce Králové – Rakousko bylo poraženo. Poté byl uzavřen mír, Rakousko se muselo žříct účasti v Německém spolku.

Vítězí koncepce Maloněmecká – Německý stát bez Rakouska (Velkoněmecká – Německý stát na území bývalé Římské Říše).

Prusko rozšířilo území o Hanoversko, Schlezwitzko, Holštýnsko, Frankfurt. Byl vytvořen Severoněmecký spolek – největší slovo v něm mělo Prusko.

Prusko chce napadnout Francii, ale nechce být označeno za útočníka.

r. 1870 došlo k vyprázdnění Španělského trůnu. Bismark chtěl dosadit na Španělsý trůn jednoho z Hohenzolernských princů, ale to se Francii nelíbilo, protože by byla z J i V oklopena jedním rodem. =) r. 1870 válka Prusko – Francouzská.

2.9.1870 – bitva u Sedanu, Prusové zajali Napoleona III. =) ve Francii – konec císařství.

18.1.1871 vyhlásilo Prusko ve Versailes sjednocení Německa. Císařem se stal Pruský král Vilém I. a jeho kancléřem Oto von Bismark. Německo se skládalo z 22 monarchií, 3 svobodných měst a Alsaska-Lotrynska.

Z Německa se stala hospodářská velmoc, začalo zbrojit a chtělo nějaká území, kolonie.

Bismark viděl ohrožení v katolické církvi, chtěl jí zakázat zasahování do politiky. Bojoval také proti sociálním demokratům, nakonec byla tato strana zakázaná.

Německo se orientuje na Rusko a Rakousko – Uhersko, ale Rusko brzy nebylo hodným partnerem, protože se neangažovalo v uplatnění Německých zájmů.

Německo získalo kolonie v Africe – Tanzánie, Namibie, Kamerun.

r. 1888 umírá Vilém I. a na trůn – Vilém II:, který si nerozuměl s Bismarkem =) r. 1890 Bismark odchází.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.