Světová literatura v 2. pol. 20. století

OBRAZ VÁLKY

 1. Literatura faktu – různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl)

Cherchyl – 2.světová válka

George Patton – válka mýma očima

 1. díla beletrická

Styron – Sophina volba – život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory.

Joseph Heller – Hlava XXII (22) – jde o humorný pohled na absurditu válečné mašinérie – voják může být propuštěn z armády jeli blázen. Pokud o něho požádá a uvědomuje si to je normální – není cesty ven.

německá:

E. M. Remarque

 • Jiskra života – prostředí koncentračního tábora
 • Miluj bližního svého – osudy německých uprchlíků

Anna Seghersová – Sedmý kříž – sedmý uprchlík z koncentračního tábora jen sedmý zůstává. Sedmý kříž prázdný symbol vzpoury proti ….

Günter Grass – Plechový bubínek – 1. část trilogie (další části – kočka a myš, psí roky)

Obraz předválečného Německa – hrdina fyzicky zakrslí Oskar – ve třech letech se rozhodl, že přestane růst, aby si zachoval odstup od světa dospělých.

Heinrich Böll – vlak dojel přesně – osudy německých vojáků – za války

Zobrazeni současně viníci i oběti – pokud přežívají nesou si trauma války i do poválečného Německa.

EXISTENCIONALISMUS

 • zabývá se problematikou bytí člověka v soudobě době (světě)
 • východiskem je jedinec a jeho vnitřní já izolované od okolního světa
 • hrdinové pitvají své nitro – pocity osamocení absurdity, bezvýchodnosti úzkosti

Jean Paul Sartre

 • filozof a spisovatel

Dílo:

 • Filozofická: Bytí a nicota
 • Existencionalismus je humanismus
 • Romány – Hnus – Forma deníku – zápisky historika k připravované práci o jednom
 • Šlechtici – detailní pozorování – autor si uvědomuje vlastní existenci
 • Zeď – 5 novel – zeď symbol izolace neporozumění

1 novela – vězeňské prostředí, zdmi vězení jsou odděleni vězenci na smrt.

– Drama – Mouchy – parafráze antického dramata Orestea

Albert Camus

 • filozof a spisovatel

Dílo:

 • Mýtus o Sisyfovi
 • Člověk revoltující – člověk je ve světě bezpráví vyhnancem, nemůže navázat žádné vztahy a ani bojovat proti zlu.
 • Cizinec – hrdina obyčejný pařížský úředníček, při dovolené v Alžírsku zastřelí na pláži po krátkém konfliktu Araba, odsouzen k smrti – usmýkán řetězcem náhod
 • Mor – alegorický román – vyprávění lékaře o lidech ve městě zamořené morem. Mor je buď zlo nebo fašismus.
 1. FRANCOUZKÝ NOVÝ ROMÁN
 • typ románu 50 let 20.st.
 • oslabení příběhu, často chybí děj i zřetelné postavy (bezejmenné), skutečnost je redukována na popis věcí a jevů

bez časoprostorové chronologie, několik úhlů pohledu

 • experimenty s jazykem, úvahy

Natalie Sarrautová – tropizmy – soubor kratších próz – chybí děj, prokreslené postavy

Michel Butor – Proměna – příběh klasického manželského trojúhelníku – časté úvahy i vnitřní

Monology

 1. NEOREALISMUS – italská poválečná literatura (i film)
 • návrat k realistické tradici, důraz kladen na dokumentárnost a hodnověrnost – fakta, věci, jevy
 • předkládány bez souvislosti a promyšlení
 • kompozice – vztahy mezi sděleným nachází čtenář sám

Alberto Moravia

 • Horalka – odehrává se v posledních měsících války v chudém kraji. Válka zbavila lidi citu, stará morálka neplatí – poválečný svět není světem lidským
 • Římanka – příběh prostitutky a její matky

Obě díla zfilmovaná – Frederico Fellini

 1. ABSURDNÍ DRAMA
 • v centru pozornosti – jazyk, ztrácí svou sdělovací funkci. Přestává být nástrojem komunikace – Chaotické dialogy, chybí souvislí děj
 • Absurdita – životní pocit bezmocného člověka, který není schopen komunikovat s okolím – postrádá smysl života

Eugene Lonesco

 • Francouzský spisovatel rumunského původu (autor ANTIHER)

Dílo:

 • Plešatá zpěvačka – hra inspirovaná jazykovými učebnicemi, řada nesrozumitelných vět a slov
 • Židle – scéna postupně zaplňovaná židlemi, na niž usedají nepřítomné postavy – s těmi rozmlouvají střeček a stařenka

Samuel Beckett

Dílo:

 • Čekání Godota – chaotický dialog dvou postav (Tuláci) – kteří na opuštěném rozcestí čekají na někoho kdo by snad změnil jejich životy
 1. BEAT GENERATION

(Beat – zbitý, unavený //Beatific – blažený)

 • americká lit. 60. let 20st.
 • vzpoura proti konzumnímu způsobu života, snaha nezařadit se do společnosti
 • hledání vnitřní svobody, snaha docílit jakési extáze
 • sklon výstřednosti, šokující móda, tuláctví, jazzová hudba, alkohol, drogy –východní filosofie (buddhismus), -v literatuře bezprostřednost –otevřenost výpovědí

Allen Ginsberg

Dílo:

 • Kvílení – básník zachycující kryzové momenty v životě autora – vliv naturalismu. Řada obscéností –vyzí, snů –obžaloba okolního světa. Detabuisoval pro poesii některá témata (sex, drogy)

Jack Kerouac

Dílo:

 • Román na cestě – dva mladíci znudění a znechucení společností putují Amerikou. Žijí životem tuláků, povalují se v zapadlých uličkách, hovoří o umění a lit.
 • usilují o život ne“správný“, ale blažený – zběsilé sbírání zkušeností

William Burroughs

 • nejskandálnnější autor celé generace – drogově závislí homosexuál

Dílo:

 • Feťák, Homouš

Charles Bukowski

 • autor 80.let –navazuje na předchozí autory – otevřená výpověď – cynismus

Dílo:

 • Halywood – (autobiografický román), soubor povídek – všechny řitě světa i ta má
 1. Angry You Mey (Rozhněvaní mladí muži)
 • anglická lit. 60.léta 20.st, neucelená skupina s jednotným programem – přesto jejich díla společné rysy
 • rozhněvanost a odpor proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví, falešné morálce, hovorový jazyk

John Osborne – Ohlédni se v hněvu: divadelní hra, hrdina mladý intelektuál usilující o společenský

vzestup – hněv zaměřený na osoby nejvyšší

John Brain

 • místo na hoře – cesta účetního do lepší společnosti (sňatkem) – přizpůsobuje se a cyničtí
 • život na hoře – nelichotivý obraz života vyšších vrstev

Kingsley Amis

 • Šťastný Jim – universitní román – hrdina lektor malé university – neúspěšně
 • buduje svou kariéru – vysmívá se strnulým konvencím, řada trapných situací
 1. Magický realismus
 • v zemích ze silnou tradicí ústní lidové slovesnosti a mytologie
 • základní princip prolínání dvou světů, svět reálný a magický, fantasijní a mytologický

  (hranice často nepostřehnutelná)

Gabriel Garcia Marquez

 • kolumbijský autor, nobelova cena za lit.

Dílo:

 • Sto roku samoty – rozsáhlá kronika malého městečka

Zázračné jevy, jsou zde podávány jako prosté a všední – reálné naopak jako fantastické

Čingiz Ajtmanov

Dílo:

 • Stanice Bouřná – syntetický obraz komplikovaného světa, varování před jeho zánikem. Životní příběh železničáře na zapadlé stanici uprostřed stepy. Prolínání časových rovin.

M. Bulgakov

Dílo
Mistr a Markétka – viz. Meziválečná lit.
 1. Postmodernismus
 • termín poprvé použit v souvislosti s architekturou, odpor k modernosti za každou cenu
 • v literatuře negativní postoj k pouhému formálnímu experimentování (nový román)
 • spojování žánrů a stylů – dílo současně detektivka, historický román, filozofický spis ..AtD..
 • promlouvá k širokému okruhu čtenářů
 • možnost různých výkladů díla

Umberto Eco

– Jméno růže – uprostřed kláštera, zde spousta vražd a jejich řešení

Woody Alley

– režisér, ironik – Vedlejší příznaky

(Milan Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí)

 1. Další autoři
 • Poezie:

Jacques Prévert

– francouzký básník a výtvarník, inspirace sirealismem

Široký okruh témat (milostná lirika, scény pro kabarety, poesie pro děti, písňové texty)

 • slovo, haraburdí (básnické sbírky)

Jevgenij Jevtušenko – milostná, přírodní i společenská li­rika

 • Autor poém (byli zhudebňovány) př. Pod kůží sochy svobody, Matka a neutronová bomba
 • Vladimír Vysockij – herec a zpěvák, zpívaná poesie – satira, ironie, humor
 • Další zpívající utoři

Bob Dylan

Divadelní hry – (DRAMA)

Tennessee Williams

 • psychologické hry z prostředí amerického jihu, často střed iluzí a reality

Tramvaj do stanice touha

Arthur Miller

 • Smrt obchodního cestujícího – hrdina stárnoucí muž propuštěný z firmy, které zasvětil celý svůj život – sebevražda (vysokou pojistkou pomůže svým bližním)

Friedrich Dürenhatt

 • Návštěva staré dámy

Próza

Boris Pasternak

 • Doktor Živago – historický obraz Ruska 1.pol 20 st., jádro děje bolševická revoluce hrdina lékař který se chce revolučním událostem vyhnout – odmítá násilí, krutost i v zájmu velké myšlenky, miluje obyčejné lidi a těm chce sloužit

Alexander Solženicyn

 • Souostrový Gulag – prostředí tábora pro politické vězně – forma poznámek,

Vzpomínky, dopisy, zkušenosti

William Golding

 • Pán Much – odehrává se na opuštěném ostrově kde po havárii letadla stroskotá

Skupina chlapců, zde se v nich rozvíjejí živočiěné pudy – vraždí se – příčiny zla v lidském nitru

Nebezpečí pro civilizaci

Salmay Rushdie – Ortel k smrti – satanské verše, uráží víru muslimů

Ken Kesey – Vyhoďte ho z kola ven (Film – Přelet nad kukaččím hnízdem – Miloš Forman)

Z prostředí psychiatrické léčebny – nadvláda velké sestry – podporuje v pacientech jejich uchylky

Hrdina se snaží vněst do tohoto prostředí svobodu – zneškodněn – operace mozku

Graham Greene

 • autor dobrodružných a špionážních románů, často z exotických prostředí
 • Tichý Američan
 • Vyhaslý případ

J. R. R. Tolkien

 • Fantastická lit. Pán prstenů

AUTOŘI SCI-FI

Isac Asimov –Já robot

Stanislav Lem – hvězdné deníky

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.