Původ a vývoj člověka

Názory na vznik života na zemi

1. KREATISMUS (kreationismus)

 • stvoření světa – náboženské – zásah shora
 • věří v něj i někteří vědci a biologové – La Marque, J. Grygar

2. TEORIE SAMOOPLOZENÍ

 • názory starověkých myslitelů ( materialistů) – ARISTOTELES
 • předpokládali vznik organismů z prostředí, ve kterém žili
 • žába z bláta, moucha z masa
 • teorii vyvrátil L. PASTEUR ( dokázal, že to není možné až po mikroorganismy)

3. TEORIE KOSMOGONICKÁ ( PANSPERMICKÁ)

 • zakladatel – SWANTE ARRHENIUS – Švéd – 19.stol.

= zastánce ETERNISMU = život je věčný, nevzniká ani nekončí, je tam, kde jsou pro něj podmínky

 • podporuje přenos života z vesmíru ( na meteoritu, slunečními paprsky, tlakem)

4. TEORIE KATASTROF

 • GEORGE CUVIER – věřící člověk
 • život vzniká po nějaké katastrofě
 • Bůh vytváří nový život na kvalitativně vyšší úrovni

5. VÝVOJOVÉ TEORIE

 • uznávají vývoj od nejjednodušší po složité

OPARINOVA TEORIE ( 1894 – 1980)

 • podpořil ji britský biochemik JOHN HALDANE ( 1892 – 1964)
 • formována už v roce 1924 – evoluční biogeneze

= život vznikl postupným a zákonitým vývojem org. slouč. z aneorganických

 • 3. stupně vývoje
 1. che,mický vývoj – el. výboji lze z metanu a čpavku v atmosféře tvořit ve vodě org. látky ( laboratorně ověřeno) =) předbiologická polívka
 2. biochemický vývoj – vznik makromolekul, koloidních roztoků, předbuněčných struktur (koacerváty)
 3. biologický vývoj – oblanění koacervátu a vznik „ prabuňky“ – EOBIONT – 3,5mil.let
 • prokariotická, anaerobní, heterotrofní

X možnost biologické polévky, ale moře vařilo, takže to nebylo možné

Dnes jsou nové teorie – první organismy byly na zemi asi před 4,8 mld.let. , vznikly v extrémně horkém prostředí nezávisle na kyslíku, byly autotrofní, podobné dnešním archebakteriím.

Lidské rasy

negroidní, europoidní, mongoloidní

 • dnes pojem lidská rasa pomalu zaniká

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.