VŠFS propojuje právo s ekonomií

15. 5. 2022 | PR články

VŠFSStudijní program Vysoké školy finanční a správní Právo v podnikání je 50:50 právní a ekonomický. Co to prakticky znamená? Lze říci, že je orientován jak do oblasti ekonomické, tak právní. Pro koho je vhodný, co všechno se v něm studenti naučí, kde se uplatní a zda to není pro studenty příliš náročné, jsme se zeptali děkana Fakulty ekonomických studií doc. Schlossbergera a garanta bakalářského stupně tohoto studijního programu JUDr. Mgr. Lešky.

Otakar Schlossberger: Studijní program Právo v podnikání je záměrně koncipován tak, aby v sobě obsahoval jak právní aspekty potřebné k podnikání, tak skutečnosti z oblasti ekonomické. V tomto programu se tedy snoubí právo s ekonomií, ale nikoliv jako komplexní vědecké disciplíny, ale jako výběr potřebných informací pro osvojení znalostí a dovedností z právní a ekonomické oblasti, které absolvent plně využije ve prospěch podnikatelského subjektu. Myslím si, že žádný studijní program není jednoduchý. Jde o to, aby si daný program vybral zájemce, který se bude postupně profilovat jako odborník, který má chuť vstřebávat informace z obou studovaných oblastí.

Rudolf Leška: Je myslím unikátní, že studenti získají základy z obou oborů, aby se sami mohli rozhodnout, zda nasměřují svou profesní kariéru k managementu nebo třeba právu jako podnikoví právníci či referenti ve veřejné správě a územní samosprávě. Nenáročné to samozřejmě není, ale jsme zde pro studenty a každý, kdo chce, studium třeba i s naší individuální pomocí zvládne.

Často právníci nezvládají ekonomické souvislosti a ekonomové zase právní. Co všechno budou absolventi umět? Jaké mají uplatnění?

Rudolf Leška: Vychováváme právníky, kteří umějí management, a manažery, kteří umějí právo. Neočekáváme, že naši absolventi budou advokáty, ani by to nešlo, nejčastěji se uplatňují jako právně erudovaní manažeři, kteří jsou v případě angažování advokáta jeho partnerem do diskuse a kteří si dovedou s externí advokátní kanceláří řešit například podnikové obchodní spory. Toto vzdělání je skvělé i pro rozjezd vlastního podnikání nebo obchodní vedení obecně, protože dobrý manažer musí mít nezbytně i dobrý rozhled v právu.

Jaké je složení pedagogických pracovníků, kteří programy zajišťují? Působí v něm také odborníci z praxe? Je to vůbec u akademicky pojatých studijních programů možné?

Otakar Schlossberger: Studijní programy Právo v podnikání jak na úrovni bakalářského, tak magisterského studijního programu jsou sice akademické programy, ale přesto je možné, aby byli i do těchto programů zapojeni odborníci z praxe. Jde zejména o prakticky orientované právníky z oblasti práva obchodních korporací, dodavatelsko-odběratelských vztahů či specialisty na smluvní právo. Přesto hlavními pedagogy jsou osobnosti – akademici, kteří mají za sebou v řadě případů zkušenosti zejména z podnikové sféry či advokacie, ale v současné době převažuje jejich akademická aktivita. Lze říci, že naše univerzita obecně těží z toho, že dokáže ve svých studijních programech velmi dobře „namixovat“ akademické specialisty s vybranými odborníky z praxe.

Rudolf Leška: Já snad jen doplním, že usilujeme cílevědomě o to, abychom u nás k akademické kariéře přivedli i vynikající praktiky, kteří následně dovedou nesmírně obohatit akademickou výuku.

Jaké jsou předpoklady pro studium navazujícího magisterského studia v programu Právo v podnikání? Dám příklad – může tento program studovat absolvent bakalářského studijního programu ekonomického zaměření?

Otakar Schlossberger: Náš studijní program Právo v podnikání může studovat v podstatě každý absolvent jakéhokoliv bakalářského studijního programu. Ideální je však program, který je blízký očekávané studované problematice. Zájemci, který by rád studoval v navazujícím studijním programu Právo v podnikání, pak lze doporučit, aby si před nástupem do studia prošel doporučenou studijní literaturu, která se studovala na úrovni bakalářského programu. Je to pro takového zájemce trochu „práce navíc“, ale vyplatí se. Naše univerzita mu tyto tituly sdělí, nakonec jsou uvedeny na našich webových stránkách u studijního programu. Jak jsem již uvedl, pokud někdo chce tento program vystudovat, je to pak o vůli pro to něco udělat. Problém by neměl mít jakýkoliv bakalář, který studoval i na jiné vysoké škole nebo univerzitě bakalářské programy orientované na podnikový management, finance, veřejnou správu nebo jakýkoliv obchodně právně zaměřený program vč. programu právo a právní věda.

Rudolf Leška: Rozhodně ano. Samozřejmě, že pro studenta, kterému bude chybět právní minimum – nebo naopak ekonomické minimum – bude start v navazujícím programu o špetku složitější, ale ze své zkušenosti můžu říct, že se to samostudiem rychle dožene. Pro takové připravujeme vyrovnávací kurzy.

VŠFS

JUDr. Mgr. Leška

Jaké jsou profilové předměty a z čeho se skládají závěrečné zkoušky?

Otakar Schlossberger: Profilovými předměty bakalářského programu jsou Business model, Manažerské minimum, Pracovní právo, Právo obchodních korporací, Řízení podniku a zejména Soukromé právo. U navazujícího magisterského programu jde zejména o takové předměty, kterými jsou Řízení inovací a změn, Strategické řízení lidských zdrojů, Strategické řízení podniku, Mezinárodní obchodní právo a Obchodní závazkové právo. Státní závěrečné zkoušky jsou pak složeny ze dvou základních částí – obhajoba závěrečné práce a ověření jednak příslušné znalosti, částečně i dovednosti, z celého studovaného programu, a to průřezově. U bakalářského studia se jedná o tři oblasti, které lze charakterizovat jako Soukromé právo, Právo a management a Podnikový management. V rámci státních závěrečných zkoušek u navazujícího magisterského studia jde o předměty jako Obchodní právo, Podnikový management a Pracovní právo.

Rudolf Leška: Já bych snad jen pana děkana doplnil, že studenti mají možnost proložit si tyto předměty řadou jiných předmětů dle svých preferencí, například z oboru mediálního a marketingového práva, autorského práva, řady ekonomických předmětů apod.

Komu byste doporučili studovat studijní program Právo v podnikání?

Otakar Schlossberger: Opověď je velmi prostá – každému, kdo chce studovat, kdo se chce ve své profesní praxi napojit na právní či ekonomickou komunitu zaměřenou do podnikání a managementu.

Rudolf Leška: Hlavně tomu, kdo se vidí v soukromém sektoru nebo obecněji v manažerské funkci nebo třeba tomu, kdo uvažuje o vlastním podnikání. Všem se zájmem o širší (univerzálnější) než úzce zaměřené vzdělání s praktickými přesahy.

Rozhovor vedla Bohuslava Šenkýřová, rektorka univerzity.

Další články k tématu

Newton University získala členství v prestižní Business Graduates Association

NEWTON University s potěšením oznamuje, že se stala členem v Business Graduates Association (BGA), mezinárodní organizaci se sídlem v Londýně, která zajišťuje členství, akreditace a kvalitu pro prestižní světové byznysové školy. NEWTON University sídlící Praze, Brně a Bratislavě, se pyšní řadou ocenění. Jedním z nich je například fakulta roku, kterou sami studenti udělili NEWTONU již […]

číst více

Na FEL ČVUT můžete studovat špičkovou elektrotechniku a informatiku

Podle prestižního mezinárodního žebříčku QS Ranking je elektrotechnika na ČVUT dlouhodobě hodnocena jako nejlepší v České republice. A těší nás, že v loňském žebříčku se dostala na první místo i naše informatika, říká v rozhovoru děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta. 1. Elektrotechniku a informatiku lze studovat na řadě fakult. Co oproti nim nabízí […]

číst více

Vidíte se jako budoucí podnikatel? Pak studujte na Newton University

NEWTON University připravuje své studenty na skutečný svět businessu. Ať už se vidí jako úspěšní manažeři nebo mají vizi vlastního podniku. Jako jediná škola se zaměřuje na podporu a rozvoj budoucích podnikatelů, kteří mají touhu převést své nápady do úspěšných podnikatelských projektů. Tato vysoká škola nabízí širokou škálu zdrojů, programů a podpůrných služeb, které studentům […]

číst více