UK slavnostně udělí studentům Bolzanovu cenu

11. 12. 2003 | Aktuality

Již 10. ročník soutěže Bolzanova cena proběhl na Univerzitě Karlově v Praze. Studenti zde dostávají ocenění za odborné a vědecké práce v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Již 10. ročník soutěže Bolzanova cena proběhl na Univerzitě Karlově v Praze. Studenti zde dostávají ocenění za odborné a vědecké práce v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Aby mohli příští týden, tj. 16. prosince 2003, v Karolinu slavnostně přebrat tuto cenu, museli jednotliví kandidáti z oborů právních, ekonomických, matematických a společenskovědních napřed prokázat dostatečnou míru originality, přínosu pro daný obor a metodické vyspělosti svých prací. Komise, která hodnotí jednotlivé soutěžní příspěvky podle výše uvedených kritérií, se skládá ze zástupců zúčastněných fakult Univerzity Karlovy a ze zástupce České spořitelny, a. s., která je výhradním sponzorem celé akce. V posledních 9 ročnících získalo toto prestižní ocenění – a s ním spojenou finanční odměnu – celkem 97 studentů.

Kompletní seznam laureátů a oceněných prací najdete na internetové adrese: http://www.protext.cz/news.php4?…

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

zdroj: www.protext.cz