Studenti chtějí více praxe

8. 9. 2016 | Aktuality

S úrovní vysokého školství je spokojená většina Čechů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva a Vysokou školou obchodní v Praze. Vysokoškoláci však chtějí víc a volají po hodinách praxe.

Na akademické půdě dnes spokojeně studuje devět z desíti současných vysokoškoláků. Většinu mladých ke studiu motivuje především touha po vzdělání a víra, že najdou lepší uplatnění v praxi. 

Průzkum potvrdil, že současní středoškoláci nemají kromě IT odvětví příliš zájem o technické zaměření. Kromě oboru dnes hraje při hledání vhodné vysoké školy roli také dobré jméno instituce, které je prioritou až pro 59 % vysokoškoláků.

Zdroj: Tisková zpráva Vysoké školy obchodní v Praze. Průzkumu se účastnilo 335 žáků středních škol, 331 studentů vysokých škol a 342 občanů patřících do nestudující ekonomicky aktivní populace ve věku od 20 do 55 let. Odpovědělo celkem 1008 respondentů.

Další články k tématu