MÚVS ČVUT vás připraví na život, jaký si umíte vysnít jen vy

4. 3. 2022 | PR články

MÚVS ČVUTPoskytovat kvalitní vzdělání je pro Masarykův ústav vyšších studií ČVUT samozřejmostí, nabízíme ale víc. Chceme být místem, kde se vaše sny a plány do budoucna berou vážně a kde vám pomůžeme hledat vlastní cestu. „Vysokých škol je hodně. Ty dobré se poznají podle toho, jak dokáží rozvíjet schopnosti jednotlivých studentů, jejich kreativitu, kritické myšlení. Vysoká škola není jen o získaných znalostech, ale také o proměně osobností”, říká ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

MÚVS ČVUT letos slaví 30 let od svého založení. Naše kořeny ale sahají mnohem dál. Opíráme se o více jak 300 let tradice technického vysokoškolského vzdělávání, z něhož vzešlo ČVUT. Tady se už víc jak sto let pěstují ekonomické obory, o něco mladší je pak tzv. inženýrská pedagogika. MÚVS tyto tradice tvůrčím a moderním způsobem rozvíjí a opírá se při tom o tři základní pilíře.

MÚVS ČVUT

První tvoří moderně pojaté ekonomické studijní programy. Bakalářský studijní program Ekonomika a management probíhá prezenční formou studia a dává kvalitní teoretické znalosti spojené s praxí. Díky zázemí ČVUT student získává i základní představy o nových technologiích, které ovlivňují současný rozvoj průmyslu. Dle vlastního zájmu si pak volí z nabízených zaměření: Marketing, Personalistika, Manažerská informatika, Účetnictví, Řízení firemních procesů.

Druhý pilíř pak spočívá v tzv. inženýrské pedagogice, která usiluje o rozvoj učitelství technických předmětů. Obor je určen hlavně pro absolventy technických oborů středních škol, kteří pracují jako učitelé praktického vyučování nebo učitelé odborného výcviku.

Třetím pilířem byla vždy kvalitní jazyková příprava. Důraz na ni odlišuje naše ekonomické programy od těch ostatních napříč vysokými školami v Česku. Části studia studenti absolvují v anglickém jazyce jak na MÚVS, tak na partnerských vysokých školách v zahraničí. V současné době se naši studenti například účastní společného kurzu se studenty z Université de Lille, jedné z největších francouzských veřejných vysokých škol.

MÚVS ČVUT

Zajímá vás víc? Nahlédněte do sekce Zájemci o studium na webu MÚVS nebo do našeho profilu na zdejším portále.

Těšíme se na vás! Třeba už na Dni otevřených dveří, který se koná 11. března.