Uchazeč o studium

Člověk, který má zájem studovat na určité škole; prvním krokem k tomu, aby se člověk změnil z uchazeče na studenta, je podání přihlášky a následně vykonání přijímacích zkoušek; studentem se uchazeč stává dnem zápisu ke studiu.

Související odkazy: Přijímací řízení Odvolání Zápis