Odvolání

Řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout rozhodnutí, které nenabylo právní moci. Odvolání může podat účastník řízení, kterému nebylo podle jeho názoru plně či částečně vyhověno, tedy s rozhodnutím nesouhlasí. Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí. Výjimky blíže upravují zákonné normy.

Související odkazy: Rozhodnutí o přijetí Nultý ročník