Rozhodnutí o přijetí

Po vykonání přijímací zkoušky uchazeč obdrží poštou rozhodnutí o přijetí, které může být kladné i záporné. Není-li uchazeč přijat, může podat odvolání. V případě, že je přijat, ale rozhodne se nastoupit na jinou školu, je slušné příslušnou fakultu písemně uvědomit o záměru nenastoupení ke studiu, aby mohla místo nabídnout dalším uchazečům.