Přijímací řízení

Proces, při kterém jsou posuzováni uchazeči o studium podle předem daných kritérií a následně buď jsou, nebo nejsou přijati ke studiu na VŠ.

Související odkazy: Jednokolové přijímací řízení Dvoukolové přijímací řízení