Doktorské studium

Cílem studia v doktorských studijních programech “ DSP“ je výchova studentů k samostatné vědecké práci, prohloubení teoretických znalostí a osvojení si moderních metod vědecké práce v příslušném studijním programu a oboru.

Související odkazy: Doktorand Bakalářské studium Magisterské studium