Bakalářské studium

Zaměřeno na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském programu; podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Řádné ukončení je státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Může mít prezenční a kombinovanou formu.

Související odkazy: Bakalář Bc. Magisterské studium Doktorské studium