Bakalář

Akademický titul zkracovaný „Bc“, pro umělecké studijní programy používaná varianta bakalář umění „BcA” (obě varianty titulu jsou umísťovány před jméno); bakalářský titul získává zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou udělovat; udělování titulu bakalář se řídí zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Související odkazy: Bakalářské studium Bc. Magisterské studium Doktorské studium